Sākums

Sveicam!

Š.g. 18. oktobrī, Rīgas motormuzejā notika VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes pateicības pasākums.  Rīgas domes Izglītības un sporta departaments šajā pasākumā apbalvoja un godināja labākos Rīgas sportistus un viņu trenerus!

Apbalvojumu saņēma arī mūsu skolas 12. a klases skolniece Līva Parfenkova.

 


Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu (no 3. līdz 6.klasei)

Mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lasītprasmes DIBELS Next testa standartizācijā pamatskolas 3.-6.klasēs.
Izglītojamo lasītprasmes pārbaude norisināsies 3 reizes gadā, divus mācību gadus pēc kārtas: 2017./2018. un 2018./2019. gadā. 30 mūsu skolas izglītojamie pēc nejaušas atlases principa tiks iekļauti pētījuma izlasē. Izglītojamiem tiks piedāvāts izpildīt lasītprasmes DIBELS Next testa komplekta uzdevumus.
Pārbaudes veicējs informēs vecākus Maykoob un saņems piekrišanu šai darbībai.
Pārbaudi veiks Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC) skolotāja logopēde Laila Staļģe.  Tālrunis  BAIC 67577809.


Sākumskolā 17.oktobrī 1.-4.klašu skolēni piedalījās projekta Dzīvnieku brīvība organizētajā pasākumā


Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolas absolventa Edžus Beināra sasniegumiem!

Pasniegtas mecenāta Borisa Tetereva stipendijas topošajiem ārstiem
Jau septīto reizi piešķirtas mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā. Stipendijas iegūst pamatstudiju 3. kursa studente Marija Luīze Kalniņa un 4. kursa studenti Rihards Pēteris Ročāns un Edžus Beinārs.
“Konkurētspējīga medicīna ir sabiedrības veselības un labklājības stūrakmens. Mūsu ieguldījums RSU studentu izcilībā ir ieguldījums mūsu valsts un tautas attīstībā. Ceram, ka mūsu stipendiāti papildinās labāko Latvijas ārstu rindas,” pauž mecenāts Boriss Teterevs.

Mecenāta Borisa Tetereva stipendiāti medicīnā 2017
Mecenāta Borisa Tetereva stipendija medicīnā ir kļuvusi par atspēriena punktu jau 23 RSU studentiem. Stipendijas apmērs ir 375 eiro mēnesī līdz pamatstudiju noslēgumam, kā arī portatīvais dators studiju gaitām.
Stipendija dibināta ar mērķi atbalstīt talantīgus un centīgus RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju 3.un 4. kursa studentus. Tās dibinātājs 1980.gadā absolvējis RSU (tolaik – Rīgas Medicīnas institūtu). Kopš dibināšanas 2010.gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds vērienīgi atbalstījis gan RSU studentus, gan docētājus. 

Foto: Ilmārs Znotiņš
Informācija no – http://www.teterevufonds.lv/jaunumi/pasniegtas-mecenata-borisa-tetereva-stipendijas-toposajiem-arstiem/


Mūsu skolai tagad ir savs autobusiņš!

Sākot ar novembri skolēni varēs doties izbraucienos Rīgas robežās.


Miķeļdienas gaidās atvadāmies no Dzejas dienām skolā

Sveicam sākumskolas skatuves runas konkursa „Ceļojums GadaLaikos”  uzvarētājus-

 • Anriju Kanteruku no 1.d ,
 • Esteri Jurjuri no 2.d,
 • Elmu Kalniņu no 3.b,
 • Kristeru Farnastu no 3.d,
 • Sofiju Bondarenko no 4.a,
 • Madaru Graudiņu no 4.d 

 Dalība Jauniešu iniciatīvas projektu konkursā

Piedaloties jauniešu iniciatīvas projektu „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkursā, ieguvām finansējumu 1500,00 eiro apmērā skolas teritorijas papildus apzaļumošanai.

Projekta mērķis – veicināt skolas izglītojamo, izglītojamo vecāku un darbinieku piederības sajūtu savai skolai, pilsētai, valstij, kopīgi iesaistoties skolas vides apzaļumošanas darbos ceļā uz Latvijas 100 gadi un skolas 40 gadi.

Projekta uzdevumi:

 1. Iesaistīt skolas izglītojamos, darbiniekus, izglītojamo vecākus skolas vides apzaļumošanā;
 2. Organizēt kopīgu pasākumu projekta ietvaros plānoto mūžzaļo augu stādīšanai 2017. gada septembrī;
 3. Iesaistot izglītojamos vides apzaļumošanas darbos, sekmēt viņu saudzīgas attieksmes veidošanu pret dabu, apkārtējo vidi;
 4. Ar mūžzaļo augu stādīšanas pasākumu uzsākt skolas plānoto pasākumu ciklu „Mēs ceļā uz Latvijas 100 gadi”;
 5. Popularizēt kopīgi paveikto un veikt publicitātes pasākumus par projekta ietvaros padarīto – sociālajos tīklos, fotogrāfijās, video.
 6. Saglabāt vizuālos materiālus par projektā paveikto skolas muzejā un skolas video materiālu arhīvā.

Projektā plānoto realizējām 2017. gada septembrī –  tika iestādītas 15 kalna priedes un 6 egles. Egļu stādīšanas pasākumā, apvienojot to ar izglītojamo dzejas lasījumiem Dzejas dienu ietvaros, iesaistījās skolas izglītojamie, izglītojamo vecāki un skolas darbinieki. Ar mūžzaļo augu stādīšanu  aizsācies skolas plānoto pasākumu cikls ceļā uz Latvijas 100 gadi un skolas 40 gadi.
Skolai ir tradīcija izmantot skolas zaļo zonu dažādu izstāžu veidošanai un pasākumu organizēšanai – pie iestādītajām eglēm izglītojamie varēs veidot rudens darbu izstādes, nākotnē organizēt skolas egles iedegšanas pasākumus u.c. Skolas egles iestādītas tādās vietās, kas labi pārredzamas arī no mācību kabinetu logiem. Izstādes zaļajā zonā un egles Ziemassvētku rotā priecēs ne tikai skolas izglītojamos un darbiniekus, bet arī sporta kompleksa apmeklētājus un viesus.
Simboliski mūžzaļie augi ir apliecinājums skolas, pilsētas un valsts stabilitātei, izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai.
Projektā paveiktos darbus un pasākumu esam iemūžinājuši fotogrāfijās un video.
Paldies visiem, kas piedalījās skolas teritorijas apzaļumošanas pasākumā!


Nāc, mācies tālmācībā!

Lasīt vairāk>>>

 


Capture


latvietis

 Par mums runā Latvijas Radio 1

Ierakstu vari noklausīties šeit >>>

Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas 84.vidusskolā Mūsdienu straujais dzīves temps, atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi, dzīvesvietas maiņa, attālums, arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību un sekmē tādu izglītības ieguves formu izmantošanu, kas palielina izglītības pieejamību, ir atvērtas, inovatīvas, elastīgas un nodrošina iespēju mācīties neatkarīgi no atrašanās vietas un apstākļiem. Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta augstākajā izglītība. Pieprasījums pēc izglītošanās tālmācībā veicina šīs izglītības ieguves formas izmantošanu arī vispārējā vidējā izglītībā un pat pamatizglītībā. Lasīt tālāk>>>