Pasākumi

Swedbank nodarbību cikls 11. klašu izglītojamajiem  “Dzīvei gatavs”

Mūsu skola vēlējās izmantot  bankas ekspertu zināšanas un pieteica Swedbank  praktiskās mācību stundas “Dzīvei gatavs” mūsu skolā! 7. decembrī programmas ietvaros  11.ab klašu izglītojamajiem  Swedbankas  darbinieki novadīja matemātikas, ekonomikas, angļu valodas un informātikas stundu, kā arī klases stundu, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.  Mācību stundās  “Dzīvei gatavs” izglītojamajiem tika  sniegts ieskats dažādās finanšu nozares profesijās un tika ļauts iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīstīja  21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Stundās bija  dažādas aktivitātes ar izglītojamo iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.


29.11.17. Rīgas Teikas vidusskolā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Profesju sīrups”. Tajā mūsu skolu pārstāvēja 9.a klases skolēnu komanda. Pasākuma laikā 10 Rīgas skolu 9. klašu skolēnu komandas iepazinās ar dažādu profesiju ekspertiem, uzzināja kādas prasmes un iemaņas vajadzīgas, lai veiksmīgu strādātu šajās profesijās un attīstītu savu karjeru. Mūsu skolu kā eksperts pārstāvēja skolotāja, fizioterapeite Kristīne Kaņepe. Kristīne skolēnus iepazīstināja ar fizioterapeita profesijas plusiem un mīnusiem. Pasākuma laikā skolēni iepazina pārdevēja, elektriķa-inženiera, fizioterapeita, stomatologa, mākslinieka-restauratora, svētku organizatora, biznesa konsultanta un kino producenta profesijas. Komandas atbildēja uz jautājumiem un pildīja dažādus ekspertu sagatavotos uzdevumus. 9.a klases komandas “Ugunsputns” sastāvā bija Katrīna, Dana, Mārtiņš, Krists, Rinalds, Gatis, Kristiāna, Juta un Kitija. Komandas atziņa: “Eksperti, daloties pārdomās par to, kā atraduši savu profesiju, secināja, ka specialitāte atradusi viņus, jo viņi mērķtiecīgi mācījušies un strādājuši un pilnveidojuši sevi.”

30.11.17. 11 Rīgas skolu sākumskolas komandas pulcējās Purvciema pamatskolā, lai aktīvās un radošās nodarbībās piedalītos karjeras atbalsta pasākumā “Profesiju sīrups” . Mūsu skolu pārstāvēja 7 skolēnu komanda no 4.c klases, kura 11 ekspertu skatījumā ieguva ” čaklākās” komandas diplomu. Kā mūsu skolas eksperte strādāja skolotāja Ligita Timmermane, kura iepazīstināja skolēnus ar otru savu profesiju – manikīre. Skolēni pasākuma laikā varēja vairāk iepazīties ar šādām profesijām: pavārs, policijas izmeklētājs, policijas inspektors, peldēšanas treneris, leļļu filmas režisors, stikla apgleznošanas mākslinieks , ķīmiķis – pētnieks, stomatologs, runas mākslas pedagogs, vizāžists.Skolēni piedalījās arī dažādos konkursos un pildīja dažādus ekspertu uzdevumus.


Augstskolu diena

29. novembrī mūsu skolā notika par tradīciju kļuvusī Augstskolu Diena. Šogad uzaicinātās augstskolas tika izvēlētas pēc 12. klašu skolēnu aptauju rezultātiem. Pasākumā tika pārstāvētas 6 augstskolas – LU, LLU, RTU, LKa, BA, RSU un divas firmas, kas piedāvā tālākizglītības iespējas ārzemēs. Augstskolas pārstāvēja gan mācībspēki, gan studenti. Pasākumā piedalījās 10.-12. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar augstskolu piedāvātajām programmām un studentu dzīvi ārpus studijām. Prieks, ka skolēni aktīvi iesaistījās pasākumā un uzdeva  augstskolu pārstāvjiem daudz interesantu jautājumu. Paldies visiem par dalību pasākumā!


Iespēju medības

Pasākuma devīze: Nepalaid garām savu īsto un vienīgo brīdi nomedīt savu iespēju!
Karjeras plānošana ir aktuāla ikvienam skolēnam. Īpaši šodien, kad jaunieši var darbā īstenot savas visspilgtākās idejas un izmantot visaptverošas zināšanas. Lai būtu iespēja pilnveidot šīs prasmes RD IKSD Rīgas mākslas telpā  rīkoja pasākumu “Iespēju medības”.
 Pasākuma programma bija ļoti plaša:* profesionāļu un sava darba meistaru veiksmes stāsti un ieteikumi karjeras izvēlē ;* meistarklases, īsas lekcijas, prezentācijas, viktorīnas, jauniešu veidotas aktivitātes;* brīvprātīgais darbs un neformālā izglītība: Rīgas skolēnu dome, Resursu centrs “Kaņieris”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Ieva Garjāne un platforma “Brivpratigie.lv”, Nodibinājums “Baltijas reģionālais fonds”, jauniešu studija “BaMbuss” un jauniešu iniciatīvu projektu realizētāji;* darba devēju un uzņēmumu prezentācijas un stendi: Materia Bikes (riteņu ražošana); Baltic3D (3D printēšanas pakalpojumu sniedzējs); Rīgas Namu Pārvaldnieks (māju pārvaldnieks); Benu Aptieka (farmācija); Uzdevumi.lv (mācību programmatūras izstrādātāji); Wood Religion (vīriešu frizētavu tīkls); TechHub (lielākais Latvijas startup inkubators); Rīgas Satīksme; Baltic Travel Group u.c.*sarunas ar veiksmīgiem māksliniekiem, aktieriem, mūziķim un vienkārši labiem cilvēkiem, tādiem kā:  Kinoblogeri.lv (filmu kritiķi un izplatītāji stāstīs par to, kā pārvērta kino mīlestību un recenziju rakstīšanu pilnvērtīgā darbā); Edijs Zalaks (Dailes teātra aktieris), Deniss Paškevičs (slavens mūziķis, saksofonists); Markus Riva (dziedātājs, šovmenis); Guntis Skursteņmeistars (Latvijas skursteņslauķis) u.c.
Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajā pasākumā gan kā dalībnieki gan kā apmeklētāji.
Paldies visiem, kas atrada laiku dalībai pasākumā! Ceram, ka uzzinājāt  ko jaunu!

 Lūk dažu mūsu skolas skolēnu domas par pasākumu:

Tā kā esmu  daļa no Rīgas Skolēnu domes, mans pienākums un vēlēšanās bija piedalīties piektdien notikušajā pasākumā ,,Iespēju Medības”.
Pasākums bija paredzēts visiem Rīgas skolu skolēniem, lai viņi iepazītos ar NVO piedāvājumiem un iespējām. No mūsu puses piedalījās arī RSD un mūsu galvenais atbalstītājs Rīgas Jauniešu centrs “Kaņieris”
Pasākumā bija iespējams satikt un parunāt ar lielo uzņēmumu pārstāvjiem, kā piemēram, ”BENU aptieka” , ,,Circle-K” , ,,uzdevumi.lv” u.c. 
Visinteresantāk bija runāt ar ”Circle-K” pārstāvēm, jo, izrādās, ka es varu pieteikties strādāt viņu uzņēmumā jau mēnesi pirms savas astoņpadsmit gadu dzimšanas dienas, kā arī viņi ir ļoti saprotoši un pielāgojās gan skolēnu, gan studentu mācību grafikiem, vecāku lūgumiem un pašu vēlmēm. Ja vēlies un zini, ka gribi strādāt šajā uzņēmumā, tad ir pārliecība, ka pretī ir ļoti saprotoši cilvēki. Interesants fakts arī bija tas, ka tieši pavasarī ir vislielākās iespējas tikt pie darba ,,Circle-K”, jo ir daudz maiņas un klientu pieplūdums palielinās, jo sākās atvaļinājumu sezona..
 Protams, beigās bija ”lielais pārsteigums” Carnival Youth, bet, lai cik tas neizklausītos bēdīgi, uz viņu uzstāšanos nepalika diži daudz cilvēku.

(Samanta Samarska 11.a)

***

Šajā pasākumā varēja iepazīties ar vairāk vai mazāk zināmu uzņēmumu un organizāciju darbu, iepazīt jaunus cilvēkus un uzzināt kā strādā tādi uzņēmumi, kā “Benu aptieka” un “CircleK”. CircleK pārstāvji pastāstīja par karjeras izaugsmes iespējām un iespēju strādāt cilvēkiem, kuri studē augstskolā. Iepazināmies arī  ar skursteņslauķa amatu. 

                                                                                                                   ( Sanita 12.a)

***

Pasākumā uzzināju dažādas lietas, kas man noderēs nākotnē. Pasākumā uzzināju par Erasmus skolēnu apmaiņas programmu, par karjeras iespējām uzņēmumā “Cirkle-K”.Uzzināju  kā trenējas Rīgas pašvaldības policijas glābēji, kā arī uzzināju Rīgas namu pārvaldes apsaimniekoto māju daudzumu un apsaimniekotāja amata  nianses. Es priecājos,  ka apmeklēju šo pasākumu, jo ieguvu daudz informāciju, kas man noderēs nākotnē. 

(Edvarts 11.a)

***

Piektdien, 24.novembrī, Rīgas Mākslas telpā, es piedalījos, kā arī apmeklēju RD IKSD veidotu pasākumu „Iespēju medības”. Pasākuma mērķis bija parādīt jauniešiem, kā lietderīgi pavadīt laiku, kur uzsākt karjeru  un  kā realizēt savas idejas. Sākšu ar to, ka es piedalījos pasākumā kā dalībnieks. Es pārstāvēju Rīgas Skolēnu domi un iepazīstināju jauniešus ar to, ko mēs darām, kādas  prasmes un iespējas var iegūt, piedaloties Rīgas Skolēnu domes darbā. Bet, kad kolēģi palaida mani pusdienu pārtraukumā, pastaigāju un parunājos ar dažādiem nozaru pārstāvjiem. Visvairāk  mani ieinteresēja  „Circle K” stends, kur pastāstīja par jauniešu iespējām strādāt skolas vai studijas laikā. Es, manuprāt, izmantošu šo iespēju strādāt pie viņiem, jo man patīk viņu darba grafiku elastība un darbinieku sociālās garantijas. Vēl biju piegājis un parunājos ar Benu aptiekas pārstāvjiem, viņi reklamēja farmaceita profesiju. Mana nākotnes profesija nesaistās ar medicīnu, tāpēc bija interesanti uzzināt par šo profesiju vairāk. Tad piedalījos viņu aktivitātē par veselīgu dzīvesveidu. Runājot par ārpusstundām laika nodarbēm, es vairāk painteresējos par brīvprātīgo darbu jeb par NVA brivpratigie.lv, kur uzzināju vairāk informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, Veicot nelielo testu pie šī stenda, nonācu pie secinājuma, ka man ir jāiet brīvprātīgajā darbā uz LR Ārlietu ministriju un Latvijas Studentu apvienību, kur es vēlos saistīt savu nākotni. Pasākums bija tiešām ļoti vērtīgs, uzzināju daudz par darba iespējām, kā arī kur es vēl varu pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi.

( Kristofers 11.a)

***

Pasākums man patika, bija diezgan daudz jauniešu, kā arī biedrības, kuras varēja par sevi daudz ko pastāstīt. Arī uzzināju dažādas lietas un iespējas, kuras man noderētu dzīvē. 
Piemēram Erasmus+ piedāvā pieteikties uz studentu apmaiņas programmām (piemēram vienu nedēļu vasarā pavadīt Rumānijā). Baltic Travel Group pastāstīja par saviem pienākumiem. Viņiem ir iespēja strādāt un ceļot vienlaicīgi, kas manuprāt ir ļoti aizraujoši, bet vienlaikus patērē ļoti daudz enerģijas. Šis pasākums mani iedvesmoja pieteikties brīvprātīgo darbiem dzīvnieku patversmē. Vai man tas noderēs manā nākotnes profesijā? Visdrīzāk, ka nē, bet es ļoti mīlu dzīvniekus un labprat pavadītu ar viņiem laiku.
Es labprāt  dotos  uz šāda veida  pasākumiem, jo tie ir iedvesmojoši un daudzi jautājumi vēl pali

(Kristīne 12.b)

***

Piektdien  apmeklēju  pasākumu “Iespēju medības”. Šajā pasākumā uzzināju par jauniešu apmaiņas programmu “Erasmus” un jauniešu veidotiem projektiem dažādās Eiropas valstīs, kā arī uzzināju, kas ir nepieciešams, lai varētu piedalīties un rakstīt projektu.Uzzināju par dažādu fondu darbību kā piemēram Panda fonds. Bija arī iespēja uzzināt par farmaceita profesiju, kā arī interesantus faktus par medicīnu. Pasākums man patika, tā bija vieta, kur varēja uzzināt daudz kā jauna, kā arī komunicēt ar citiem cilvēkiem.

(Artūrs 11.a)


Mazais 100-gades pilsonis

2017. gada 15. novembrī Rīgas 84. vidusskolas 9. klašu skolēni noslēdza dalību biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) rīkotajā kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par sabiedrības līdzdalību, sagaidot Latvijas simtgadi, NVO, pašvaldības un valsts līmenī un pilsonisko atbildību. Kampaņas ietvaros bija paredzēts, ka Rīgas organizācijas tiksies ar Rīgas skolu skolēniem, iedrošinot jauniešus iesaistīties kādā no pilsoniskajām aktivitātēm. Pēc tikšanās reizes jaunieši paši veiks kādu pilsonisko iniciatīvu un skolēnu aktivitātei tiks piešķirti nelieli finanšu līdzekļi, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai. Kampaņas ietvaros 2017. gada oktobrī 9. klašu skolēniem nodarbību novadīja Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins. Mūsu skolai pilsoniskās iniciatīvas realizēšanai tika piešķirti 60,00 eiro. Skola īstenoja divas aktivitātes.
Vakar, 15. novembrī, 9.a klases skolēni un pārstāvji no 9.c klases, kopā ar PKK Ingu Dunki, devās uz Rīgas sociālās aprūpes centru “ Gaiļezers”. Skolēni, kopā ar skolotājām Ilonu Stepenu un Aniku Siku, bija sagatavojuši literāri- muzikālu priekšnesumu. Kampaņas piešķirtos līdzekļus izmantojām iegādājoties laikraksta un žurnāla gada abonementu. Tā kā naudiņas nedaudz pietrūka, noziedojām trūkstošo, lai abonementi būtu spēkā visu 2018. gadu. Vecie ļaudis visu nākamo gadu varēs lasīt “Ievas padomu avīzi” un žurnālu “Ievas Veselība”. Liels prieks, ka skolēni un skolotājas ziedoja naudiņu , lai vecajiem ļaudīm svētkos varētu uzdāvināt kādu kārumu – fabrikas “Laima” jaunās šokolādes. Sirsnīgs paldies skolēniem par priekšnesumu, pozitīvo attieksmi, sirds siltumu un atsaucību! Visi kopā esam paveikuši svētīgu sirdsdarbu!
Vakar notika arī otra aktivitāte, kuru kopā ar savu klases audzinātāju Marinu Jefremovu īstenoja 9.b klases skolēni. Skolēni kā savu pilsoniskās iniciatīvas aktivitāti izvēlējās dzīvnieku patversmes apmeklējumu. Viņi devās uz dzīvnieku patversmi “Labās Mājas”. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika patversmes dzīvniekiem tika nopirkta pārtika.. Kad skolēni ieradās patversmē bija jāizlasa noteikumi par to, ko drīkst un nedrīkst darīt, vedot suņus pastaigā. Kad noteikumi bija izlasīti, katram no mums iedeva pa sunim, ko var izvest pastaigā Suņi pastaigā bija jāved pa mežu, pastaigas ilgumam bija jābūt vismaz 40 min. Mežā ar suņiem varēja gan pastaigāties, gan paskriet, gan paspēlēties. Skolēni no patversmes apmeklējuma atgriezās priecīgi un gandarīti par padarīto. Sirsnīgs paldies skolēniem un skolotājai Marinai par dalību aktivitātē!


Vīru spēles

10.novembrī mūsu skolā notika Lāčplēša dienai veltītas  “Vīru spēles” 5. – 6.klašu; 7. – 8.klašu; 9. – 10.klašu un 11. – 12. klašu grupās. Sacensību dalībnieki bija tikai puiši, savukārt klases meitenes bija viņu lielākais atbalsts un līdzjutējas. 
Puiši sacentās 4 disciplīnās: pildmumbas mešanā, virves vilkšanā, pievilkšanās un roku laušanās jeb armrestlingā. Prieks par šo pasākumu bija gan sportotājiem, gan atbalstītājiem! Paldies sporta skolotājiem un visiem dalībniekiem!


6. klases skolēni Brāļu kapos

Agrā rīta stundā 6.a klases skolēni kopā ar savu audzinātāju devās uz Brāļu kapiem. Skolēni iepazinās ar Brāļu kapu veidošanas vēsturi un Kārļa Zāles veidoto Brāļu kapu ansambli. Skolēni un skolotāja nolika ziedus Kārļa Zāles atdusas vietā. Ziedi un iedegtas  sveces  gulās arī  pie Mātes Latvijas tēla, pieminot tos, kas atdevuši savas dzīvības par mūsu brīvību. Varoņu piemiņa tika godināta ar klusuma brīdi.


Rīgas 84. vidusskolas skolēni Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārajā bāzē

Karjeras izglītības programmas  un patriotisma nedēļas ietvaros 5.d klases skolēni 09.11.17.apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militāro bāzi.
Atvērto durvju dienas laikā skolēni tikās ar karavīriem, aplūkoja Ādažu bāzē izvietoto vienību militāro tehniku un ekipējumu, tai skaitā arī inženiertehnisko ekipējumu un sakaru līdzekļus. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar karavīru sadzīves apstākļiem – kazarmas un kapelu.


 Rīgas 84. vidusskolas skolēni Latvijas bērnu un jauniešu konkursā- festivālā “Mēs Latvijai.”

Mūsu  skolas deju  ansambļi un citi kolektīvi piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu konkursā- festivālā “Mēs Latvijai.”. Konkursam bija divas kārtas un konkursa noslēguma koncerts kultūras  namā “Ziemeļblāzma”. JDK “Saule” šajā konkursā ieguva Pirmo vietu! Malači! Prieks par mūsējiem! Konkurss un koncerrts norisinājās lieliskās emocijās. Sirsnīgs parldies arī mazajiem dejotājiem par ļoti labu sniegumu. Paldies deju skolotājiem un dejotājiem par aizrautību un ieguldīto darbu!


Piedalāmies pasākumā Kara muzejā

6.d klases skolēni koā ar klases audzinātāju Sandru Paegli  piedalījās pasākumā Kara muzejā un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā. Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Tāpat Aizsardzības ministrija un Latvijas Kara muzejs šogad uzsāka akciju “Uzdāvini lentīti”, kuras laikā ikviens bija aicināts salocīt sarkanbaltsarkano lentīti sev, saviem tuviniekiem, kā arī, lai to kādam uzdāvinātu. Akcija tika atklāta 6.novembrī  un tā norisinājās līdz 11.novembrim.


Latvijas simtgadi svinēsim kopā ar tēlnieka Kārļa Zāles 130. jubileju.

Savu vīziju par Latvijas valsti viņš ir iemūžinājis divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos – Brīvības piemineklī un Brāļu kapos, kas pastāvēs, kamēr vien būs Latvijas valsts. Kārlis Zāle ar viņam raksturīgo monumentālo tvērienu dzīvi un tēlniecību redz lielās, spēcīgās līnijās, kas prasa daudz vitāla spēka un uzdrīkstēšanos. Filma seko Brīvības pieminekļa celtniecības procesam un tēlnieka dzīves notikumiem laikā, kad dzimst Latvija, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot  ar  tā brīža ideāliem, izcilām kultūras un mākslas personībām.  Speciālajā seansā filmu noskatījās mūsu skolas 6.a, 6.b., 6c., 7.a. ,7.b un 8.a klases skolēni kopā ar savām skolotājām.


 25.oktobris- tikšanās ar Lielbritānijas vēstniecības atašeju un Lielbritānijas armijas gaisa spēku sieviešu vienības regbija komandu

 Lai gan 25. oktobris iekrita skolēnu brīvdienu laikā, skolā uz tikšanos ieradās gandrīz 60 skolēnu no 9.-12. klasēm. Skolas parlamenta pārstāvji mūsu viesiem ekskursijas laikā parādīja skolu un sporta kompleksu. Pēc tam skolas sporta zālē starp skolēniem un viesiem notika saruna par vienlīdzības iespējām armijā un sportā. Skolēni ar lielu interesi klausījās viesu stāstījumā par sieviešu iespējām Lielbritānijas armijā un sportā. Pasākuma otrajā daļā skolēni tika sadalīti komandās un mācījās dažādus regbija spēles elementus un piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. Nodarbība un saruna bija ļoti pārdomāta un interesanta. Skola kā dāvanu no mūsu viesiem saņēma 12 jaunas regbija bumbas. Tagad sporta stundas varēs padarīt vēl interesantākas! Paldies par pasākumu gan mūsu viesiem, gan mūsu skolēniem!

no images were found


19. oktobris- 5.-12. klašu pasākums “No ārzemēm līdz Latvijai”

5.-12. klašu izglītojamie veidoja klases priekšnesumu par izlozēto dziesmu. 5.-8. klašu grupā tā bija kāda no populārajām ārzemju dziesmām, bet 9.-12. klašu grupā latviešu komponistu radīta dziesma. Klases bija cītīgi gatavojušās saviem priekšnesumiem- bija izdomāta scenogrāfija, kustības, tērpi, pielāgoti un atrasti dažādi atribūti. Dažas klases piedalījās pilnā sastāvā, no dažām bija tikai pārstāvji. Pasākumā varēja vērot klašu skolēnu savstarpējo sadarbību. Prieks par skolēnu vēlmi veidot priekšnesumus, viņu radošo garu un drosmi uzstāties! Paldies visiem par radīto prieku un pozitīvajām emocijām! Pasākuma otrajā daļā notika diskotēka.


17.oktobris – 9. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidentu Mārtiņu Šteinu

9. klašu skolēni tikās ar LJP viceprezidentu Mārtiņu Šteinu. Izglītojamie uzzināja par šīs organizācijas un citu nevalstisko organizāciju darbību. Diskutēja par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālpolitiskajos notikumos. Skolēni, Mārtiņa vadībā, izspēlēja spēli” 4 stūri”, ar kuras palīdzību mācījās formulēt gan savu viedokli, gan domāt par savas rīcības iemesliem un sekām. Skolēni diskutēja par to kā izlietot akcijas “Latvijas 100-gades pilsonis” ietvaros piešķirtos līdzekļus, piedaloties kādā nelielā pilsoniskās aktivitātes projektā. Veicot balsošanu, izglītojamie vienojās par naudas izlietošanu, atbalstot sirmgalvjus kādā no Latvijas pansionātiem un veicot ziedojumu vienai no dzīvnieku patversmēm.


13.oktobris- 12.a klases mācību ekskursija uz Liepāju

Mācību ekskursijas laikā, tiekoties ar Liepājas Universitātes pārstāvjiem, izglītojamie ieguva informāciju par Liepājas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studentu dzīves apstākļiem. Izglītojamie apmeklēja Karaostu. Iepazinās ar militārpersonu disciplinārsodu izciešanas vietu, piedaloties šaušalīgā vēsturiskā realitātes uzvedumā, kas veidots pēc patiesiem stāstiem. Skolēni aplūkoja kā tiek atjaunota Karaosta, pastaigāja pa Ziemeļu molu un izbaudīja Baltijas jūras skaistumu rudens lapu krāšņumā fonā. Izglītojamie apmeklēja arī vienu no skaistākajām Latvijas koncertzālēm – Liepājas Lielo Dzintaru. Viņi klātienē pārliecinājās par austriešu arhitekta Prof. Folkera Grīnkes darba rezultātu, kā arī izzināja scenogrāfa, arhitekta un gleznotāja Johana Brēma dzīvesstāstu. Skolēniem bija iespēja viesoties zemnieku saimniecībā “Ievlejas”, noskaidrot lauku tūrisma attīstības iespējas un konkrētā ģimenes uzņēmuma pieredzi, pašiem līdzdarbojoties izzināt lauku maizes cepšanas tradīcijas.


12.oktobris- 9.c klases mācību ekskursija uz Latvijas Ceļu laboratoriju

Ceļu laboratorija ir VAS Latvijas Valsts ceļi struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī veic pētnieciskos darbus. Ceļu laboratorijas speciālisti dodas veikt pārbaudes uz asfaltbetona rūpnīcām, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī pārbauda šķembas, bitumenu un citus izejmateriālus, no kuriem top ceļi. Arī mūsu skolas 9.c klases izglītojamie devās ekskursijā uz Latvijas Ceļu laboratoriju. Laboratorijā skolēni varēja vērot kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, u.c. un noklausījās prezentāciju par ceļu veidošanu Latvijā. Skolēniem patika laboratorija, bet pēc viņu vērtējuma, vadītāja stāstījums varēja būt atraktīvāks un interesantāks.


10.oktobris – 8.b klases ekskursija uz Jelgavas LLU un Karameļu darbnīcu

Mācību ekskursijā 8.b klase apmeklēja LLU Tehnoloģiju fakultāti. Iepazinās ar fakultāti, apskatīja auditorijas, studentu padomes dzīvi. Studenti iepazīstināja izglītojamos ar Green screen izmantošanu foto apstrādē. Pēc fotografēšanās un fakultātes apskates izglītojamajiem bija iespēja izmēģināt virtuālās realitātes brilles.

Karameļu darbnīca 2014. gadā uzsāka savu darbību un pa šiem gadiem ir paplašinājusies. No pirmdienas līdz sestdienai ir iespējams apmeklēt Karameļu darbnīcu Jelgavā, Rūpniecības ielā 1a. Apmeklējuma laikā var iegādāties gardās karameles un iepriekš piesakot vērot bezmaksas karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumu. Šo gadu laikā karameļu klāsts ir paplašināts. Tiek izgatavotas dažādas karameles, no kurām jaunākās ir karameles ar ķiploku, ingvera un kaņepju garšu. Tiek izgatavotas arī dabīgas želejas konfektes un putotās konfektes – marshmellow. Putotās konfektes ir pārsteidzoši gardas, mīkstas un pufīgas. Garša daudz labāka par rūpnieciski, masveidā ražotām šāda veida konfektēm. 8.b klases izglītojamie vēroja karameļu izgatavošanu, degustēja karameles, un paši veidoja savu karameli uz kociņa.  


 6.oktobris- Veselīgo našķu darbnīca

Augustā Facebookā vietnē norisinājās konkurss par iespēju piedalīties SIA “SēkluMuss” veselīgo našķu gatavošanas meistarklasē. Šo balvu ieguva mūsu skolas 6.a klases skolēni. 6.oktobrī uzņēmuma vadītāja Agnese un ražošanas daļas vadītāja Daiga viesojās mūsu skolā, kur 8 klasēm novadīja praktisku nodarbību par veselīgiem našķiem un to gatavošanu. Skolēni uzzināja no kā var pagatavot šādus našķus un paši iemēģināja roku to gatavošanā. Skolēni atzinīgi novērtēja šo nodarbību, jo uzzināja daudz jauna un interesanta.


4.oktobris, 11.oktobris- mācību ekskursija uz koncerna ORKLA uzņēmumu “Spilva”

11.a un 11.b klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Spilva”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja uzņēmuma vēsturi, uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kā notiek uzņēmuma attīstība, kā tiek investēti līdzekļi darbības paplašināšanai. Izglītojamie iepazinās ar uzņēmumā ražotajiem produktiem, uzzināja par uzņēmuma darbību ikdienā. Skolēni noklausījās personāldaļas vadītājas Zanes prezentāciju par uzņēmumu un tā attīstību, pārtikas tehnoloģes Māras pavadībā iepazinās ar ražošanas cehiem un tajos esošajām iekārtām, redzēja kā tiek ražota “Spilvas” produkcija. Pēc tam izglītojamie uzzināja kā tiek uzglabāti saražotie produkti, iepazinās ar uzņēmuma loģistiku un noliktavām, redzēja kā mašīnās tiek sakārtoti klientiem nosūtāmie uzņēmuma produkti. Skolēni uzzināja, ka uzņēmums ‘’Spilva” sadarbojas ar Latvijas Bērnu Fondu un ar saviem produktiem atbalsta to dažādos fonda rīkotajos pasākumos. Pēc tam sekoja produktu degustācija, kurā skolēni varēja nogaršot gan jau ražošanā esošos produktus, gan tos, kas tikko izstrādāti un tūlīt uzsāks savu ceļu pie patērētājiem.  Ekskursijas noslēgumā visi varēja iepirkties uzņēmuma firmas veikaliņā.

no images were found


29. septembris – Skolotāju diena

Skolas parlamenta pārstāvji kopā ar izglītojamo interešu izglītības kolektīviem bija sagatavojuši nelielu koncertu, kurā skolotājus priecēja izglītojamo PALDIES par darbu un sadarbību.  Skolotājus priecēja gan priekšnesumi, gan kūpošas kafijas tases un lielā svētku torte.  Kopā būšana iepriecināja gan skolotājus, gan pašus skolēnus!


 Atskats karjeras izglītības pasākumos- mācību ekskursijās un tikšanās pasākumā

Mācību ekskursija uz Žaņa  Lipkes muzeju

1.martā 10. klašu skolēni devās uz Žaņa Lipkes muzeju, lai iepazītos ar muzeja ekspozīciju un aplūkotu izstādi par ekonomisko darbošanos  Latvijā  pagājušā gadsimta 20.-30. gados.
Lipkes ģimene dzīvoja un joprojām dzīvo Ķīpsalā, Mazajā Balasta dambī 8. Balasta dambis 8 ir sīka ieliņa, kas līdzinās oderē iešutai, aizpogātai kabatiņai. To nevar pamanīt ne no upes, ne salas lielās artērijas – Ķīpsalas ielas – puses, un pilsētas kartēs tā bieži nav iezīmēta. Lipkes memoriāls, kurš izmēros nemaz nav tik mazs, iespējams, ir kļuvis par Rīgas vislabāk paslēpto muzeju, un memoriāla apslēptība ir ne tikai reāla, bet arī simboliska, jo šajā vietā gan kaut ko slēpa, gan slēpās. Pagalmā, kur atduras aklā ieliņa, zem malkas šķūņa bija izrakts pazemes bunkurs. Tur Žanis Lipke bija iekārtojis patversmi no ebreju geto izglābtajiem cilvēkiem. Viena izeja no bunkura esot bijusi zem suņu būdas, otra – ziemeļu puses nogāzē. Otrā pasaules kara laikā 3 x 3 metrus lielajā bedrē uzturējās 8 līdz 12 cilvēki – bieži ļoti ilgu laiku. Lipkes piemiņas memoriāls ir uzcelts blakus viņa sētai tukšajā vietā uz Daugavas pusi. Askētiskā tumšpelēkā koka ēka bez logiem atgādina uz mutes apgāztu krastā izvilktu laivu – kā pārcēlāja laivu, kas savu pārcelšanas uzdevumu ir izpildījusi. Tā atgādina arī Noas šķirstu, kas pēc plūdiem nolaidies atpakaļ uz sauszemes ar laimīgajiem izdzīvojušajiem – jauno cilvēci, kuru Dievs nolēmis vairs neiznīcināt. Visbeidzot tā atgādina arī melnu šķūni – savulaik zvejnieku apdzīvotajai Ķīpsalai raksturīgu darvotu, vēja sašķiebtu būvi no strūgu plankām ar īpatnēju smaržu. Arī no iekšpuses, kur pa šķirbām starp rupji tēstiem dēļiem spraucas gaisma, ēka grib liecināt par to Ķīpsalu, ko mēs neesam piedzīvojuši un vairs nepiedzīvosim – ar tvaikoņa piestātni, viensētām, zivju kūpinātavām un neizmantotiem smilšu klājumiem.
Izstādes par Latvijas ekonomiku pagājušā gadsimta 20.-30. gados radīšanu iedvesmojusi mazāk zināma lappuse ebreju glābēja Lipkes biogrāfijā, proti, viņa nelegālo preču ievedēja darbība. Rīgas dokeris Lipke ar dažādu preču nelegālo tirdzniecību nodarbojās jau Ulmaņlaikos un turpināja to darīt arī Otrā pasaules kara gados, savsas cilvēku glābšanas misijas laikā. Lielā mērā tieši nepaklausība likuma un necilvēcigas varas priekšā bija izšķiroša, radot viņam iespēju izglābt apmēram 50 cilvēku dzīvību. Izstādes centrā ir nepakļaušanās kā dzīvesveids un izdzīvošanas stratēģija. Mākslinieks  Aigars Bikše izstādē mēģinājis uzminēt cilvekam piemītošo nepaklausības gēna ietekmi uz rīcību un katram izstādes apmeklētājam bija iespēja izmērī, cik šis gēns viņā ir aktīvs. Ja vēlaties, tad izstādi vēl varat paspēt aplūkot- tā būs atvērta līdz š.g. 31. maijam.

 

Tikšanās ar portāla www.prakse.lv pārstāvi Andri Grīnfeldu

9.martā 12. klašu izglītojamie tikās ar portāla www.prakse.lv pārstāvi Andri Grīnfeldu. Nodarbības laikā Andris izglītojamiem pastāstīja par portāla darbību. Ar Virtuālās prakses palīdzību ir iespēja iegūt pirmo darba pieredzi un reālā darba ieskatu pie 220 darba devējiem. Portālā ir iespēja iepazīst profesiju un darbu reālos uzņēmumos, iejūties un risināt reālas darba situācijas ik dienu. Virtuālā prakse lauj ikvienam pārliecināties, kura profesija viņam ir piemērotākā un uzzināt, kurš ir katra portāla apmeklētāja sapņu darba devējs. Nodarbības laikā izglītojamajiem bija iespēja iejusties darba meklētāja lomā un pieteikt savu kandidatūru konkrētam darbam. Portāla pārstāvis pastāstīja, kas jāņem vērā gatavojoties darba intervijai, kā uzvesties darba intervijas laikā un kā atbildēt uz darba devēja jautājumiem, lai iegūtu kāroto darbu.

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu “MADARA Cosmetics”

20.aprīlī 9.-12.klašu izglītojamo  interesentu grupa devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Madara”. Uzņēmuma jaunā  ražotne atrodas Mārupē, Zeltiņu ielā.  Tā atklāta 2016. gada vasaras nogalē. Uzņēmums ražo ekoloģisku kosmētiku. Uzņēmuma darbinieki tic, ka iedarbīgākā ādas kopšana sniedzasdaudz dziļāk par ādu. Tā liek starot ne tikai šīs kosmētikas lietotāja ādai, bet arī sirdij.Patiesa ādas kopšana rūpes ne tikai par skaistumu , bet arī par lietotāju labsajūtu.Uzņēmumā tur cieņā tādas vērtības kā cilvēcību, godīgumu, milestību pret savu darbu, rūpes par dabu, saudzību pret vidi.  Tāpēc uzņēmuma darbinieki ar lielu rūpību izvēlas vistīrāās, drošākās un iedarbīgākās sastāvdaļas. Produktu izpētes gaitā tiek iesaistīti Latvijas zinātnieki. Uzņēmumā strādā apmēram 90 darbinieku. Katru dienu tiek saražotas apmēram 10 tonnas produkcijas. Produkcija tiek eksportēta uz 33 valstīm.

 

Mācību ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

24. aprīlī 9.-12. klašu izglītojamo interesentu grupa devās mācību ekskursijā uz Latvijas Naconālo bibliotēku. Ēkā Mūkusalas ielā 3 jeb Gaismas pilī Latvijas Nacionālā bibliotēka atrodas kopš 2014. gada. Bibliotēkas ēku projektējis pasaulē atzītais latviešu izcelsmes arhitektsGunārs Birkerts(ASV) un tā ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. Gaismas pils un tās infrastruktūra ļauj bibliotēkai ne tikai sniegt pamatpakalpojumus un organizēt savas norises, bet arī nodrošināt platformu visdažādāko sadarbības partneru aktivitātēm un veidot unikālas radošās sinerģijas. Pelēkās marmora grīdas dreļļu raksts  piešķir svinīgu nozīmi LNB apmeklējumam.  LNB atrodas arī viens no Latvijas lielākajiem dārgumiem- Dainu skapis. Ar lepnumu sirdī var aplūkot Tautas grāmatu skapi, iepazīties ar dažādām izstādēm-ekspozīcijām. LNB ir Ziedoņa zāle un vairākas konferenču zāles.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas lasītājiem pieejami arī speciālie krājumi ― retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēlizdevumi, sīkiespieddarbi, kartes. LNB izsniedz literatūru izmantošanai tikai LNB lasītavās, izņēmums ir abonementi. Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts  vidējai un augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīt veicināšanai.
LNB ir arī Latvijas bibliotēku darba teorētiskās izpētes un prakses analīzes centrs. Bibliotēka veic Latvijas starpbibliotēku abonementa centra funkcijas, nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju. Kopš bibliotēkas pirmsākumiem tās pārziņā ir nacionālā bibliogrāfija.

Izmanto Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumus arī Tu!

 

Rīgas IT Demo centra apmeklējums

24. aprīlī 9.-12. klašu izglītojamo interesnatu grupa apmeklēja Rīgas IT Demo centru.
Rīgas IT Demo centrs prezentē  plašu un daudzveidīgu nacionālas nozīmes ekspozīciju, kas parāda vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmumu sasniegumus IT un augsto tehnoloģiju jomā. Izveidotā ekspozīcija arvien tiek papildināta un apliecina, ka Latvijas IT nozare ir inovatīva, spēcīga un sociāli atbildīga.
Pirmo reizi Latvijas vēsturē ir izstrādāts IT portfolio – interaktīvs kopkatalogs, kas sniedz iespēju apkopotā veidā iegūt informāciju par Latvijas IT un augsto tehnoloģiju risinājumiem. Risinājumi ir sadalīti četrās pamata kategorijās:  sabiedrība;  izglītība un kultūra;  bizness;  inovācijas un stārtapi. Rīgas IT Demo centrs ir nacionālas nozīmes centrs un platforma, kurā ir iespēja parādīt labāko Latvijas un pasaules sabiedrībai, ko Latvijas IT uzņēmumi ir sasnieguši un paveikuši. Tie ir risinājumi, kas apliecina Latvijas zināšanu spēku un izcilību IT jomā, spējot radīt plašu pievienoto vērtību sociāli un ekonomiski. Rīgas IT Demo centrs ir sabiedrisks projekts, kura mērķis ir izveidot vadošo komunikāciju platformu Latvijas IT nozarē, veicinot gan jaunu, gan pieredzējušu IT uzņēmumu uzņēmējdarbību vietējā un globālā mērogā. Projektu īsteno biedrība ”Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris.

Apmeklē Rīgas IT Demo centru arī Tu!


Mācību ekskursija

Vakar, 17. janvārī mūsu skolas 10.a un 10.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Universitātes Dabaszinību Akadēmisko Centru Torņakalnā. DAC ēka nodota ekspluatācijā 2015. gada augustā un tajā atrodas Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas, Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas un Medicīnas bioķīmijas katedras, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātņu nodaļa. Centrā katru gadu mācās ap 1500 studentu. Tajā izvietotas 138 studiju un pētniecības laboratorijas, kas aprīkotas ar mūsdienu prasībām atbilstošām mēbelēm un tehnisko aprīkojumu. Mums bija iespēja ielūkoties dažās laboratorijās un auditorijās, apskatīt studentu atpūtas un patstāvīgo mācību telpas. Ielūkojāmies arī DAC bibliotēkā un lasītavā, pabijām siltumnīcās, kur dabaszinātņu studentiem ir nodrošināta visa veiksmīgām studijām nepieciešamā infrastruktūra. Izmēģinājām pastrādāt individuālajās darba kapsulās, kas steidzīgajā dzīves ritmā ļauj norobežoties no apkārtējās vides, lai apkopotu domas jauniem zinātnes atklājumiem un atpūsties modernajos atpūtas krēslos un stūrīšos. Iepazīstoties ar DAC priecājāmies par skaisto, pārdomāto interjeru, sienu gleznojumiem un dažādām tematiskajām izstādēm vestibilos. Nelielam ieskatam dažas fotogrāfijas no mūsu redzētā.

Capture


 

02.12.2016. 11.a un 11.a klases izglītojamajiem nodarbību “Reklāma 21.gs- izaicinājumi un problēmas” vadīja RISEBAs pasniedzēja Dr. psych. Solveiga Blumberga. Pasniedzēja izglītojamos iepazīstināja ar to kā cilvēkā notiek iegūtās informācijas apstrāde, kas ir uzmanības determinantes, kā notiek informācijas saglabāšana. Viņa kopā ar izglītojamajiem analizēja reklāmu fragmentus, pārrunāja kā notiek ietekme uz konkrētu cilvēku. Liels paldies Solveigai Blumbergai par jauko nodarbību!

 blumberga


 

29.11.2016. skolas aktu zālē notika Augstskolu diena. Pie mums viesojās 12 augstskolu pārstāvji un viena nevalstiskā organizācija. Pasākumā piedalījās mūsu skolas 11.-12. klašu izglītojamie un ciemiņi no Rīgas 80. vidusskolas un Rīgas 64. vidusskolas. Augstskolu pārstāvji izglītojamos iepazīstināja ar savu augstskolu programmām; studentu uzņemšanas prasībām un studentu dzīvi. Izglītojamie augstskolu pārstāvjiem varēja uzdod sev interesējošus jautājumus un saņemt profesionālas atbildes. Sirsnīgs paldies visu uzaicināto augstskolu pārstāvjiem un visiem dalībniekiem par atsaucību un dalību pasākumā!

augstskolu_duiena


 

 

25.11.2016. pie 10.ab klašu izglītojamajiem viesojās Rīgas Skolēnu Domes prezidents – mūsu skolas 12.a klases izglītojamais Helvijs Ķeksis. Viņš 10.-to klašu izglītojamos iepazīstināja ar to, kas ir Rīgas Skolēnu Dome. Helvijs stāstīja, ka RSD dalībnieki sevi raksturo kā uzņēmīgu, aktīvu un idejām pilnu jauniešu kopu, kas īsteno savas idejas un ar vislielāko atdevi cīnās ar jauniešu pasivitāti, cenšoties panākt, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemt spējīga sabiedrības daļa. Izglītojamie uzzināja, ka RSD galvenie darbības uzdevumi ir pārstāvēt un aizstāvēt skolēnu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās; veicināt Rīgas skolu un interešu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu darbību un to sadarbību; sadarboties ar citām Latvijas skolu jaunatnes pašpārvaldēm un biedrībām; sadarboties ar starptautiskām skolēnu un jauniešu organizācijām; informēt skolēnus par viņu tiesībām un pienākumiem; iesaistīties projektos; organizēt pasākumus, kas paredzēti skolu skolēniem; nodrošināt RSD popularizēšanu Rīgas, Latvijas un starptautiskajā mērogā.  Helvijs aicināja 10.-tos iesaistīties RSD darbā un apmeklēt viņu rīkotos pasākumus.  Liels paldies Helvijam par stāstījumu un aicinājumu līdzdarboties!

rsd


 

23. novembrī 11.a klases skolēni kopā ar skolotājam Sandru Nagli un Ingu Dunki devās mācību ekskursijā uz uzņēmuma “Madara Cosmetics” jauno ražotni Mārupē. Ekskursijas laikā skolēni un skolotājas uzzināja daudz interesanta.

“Madara Cosmetics” dibināta 2006.gadā. “Madara Cosmetics” īpašnieki ir Lote Tisenkopfa-Iltnere, Uldis Iltners, AS “ALPS Investments”, Zane Tamane, Liene Drāzniece un Paula Tisenkopfa .

Ekskursijas laikā skolēni apskatīja kā izskatās MÁDARA jaunajās mājās, un iepazinās ar ražošanas procesu no formulu izstrādes līdz kosmētikas pildīšanai pudelītēs, kad tās visbeidzot apzīmogo trīs īpašākie vārdi pasaulē – MADE IN LATVIA.

Tāpat uzzināja, ka izvēloties MÁDARA, viņi izvēlas drošu, sertificētu un iedarbīgu dabīgo kosmētiku, kas rūpējas ne tikai par viņu skaistumu, bet arī par viņu veselību. Septembra beigās dabīgās kosmētikas ražotājs “Madara Cosmetics” atklāja savu jauno, 3,5 miljonus eiro vērto ražotni. Nepieciešamību pēc jaunās ražotnes noteikusi veiksmīgā attīstība eksporta tirgos un pieprasījums pēc kontaktražošanas pakalpojumiem – līdz ar to radusies vajadzība palielināt ražošanas tempus un apmērus. Turpmāko trīs gadu laikā attīstībā plānots ieguldīt vēl miljonu eiro. Investīcijas paredzētas ražošanas procesu uzlabošanai, tostarp inovācijām. Jaunā ražotne ir viena no modernākajām šāda veida ražotnēm Ziemeļeiropā. Jaunā ražotne spēj radīt tehnoloģiski dažādus produktus jebkādu partiju apmērā, kas ir starp 50 kilogramiem un divām tonnām. Vienā maiņā ražotnē spēj saražot līdz piecām tonnām produkcijas. Kompānija kopš savas darbības sākuma ir vidēji augusi par 30% gadā, un jaunā ražotne “Madara Cosmetics” nodrošina kapacitāti, lai būtu iespējams turpināt līdzšinējo izaugsmes tempu. “Madaras” produkcija tiek eksportēta uz apmēram 30 tirgiem, jo lielākais apmērs no saražotā tiek pārdots ārvalstīs. Kompānija paredz ražotnē izveidot vismaz 20 jaunas darbavietas kvalificētiem darbiniekiem – šobrīd uzņēmuma darbinieku skaits ir tuvu 90. Jaunās ražotnes izveidē ir ieguldīti 3,5 miljoni eiro. “Madara Cosmetics” šā gada pirmajā pusgadā apgrozījusi 2,5 miljonus eiro un nopelnījusi 300 000 eiro. Tas ir par 43% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Liels paldies uzņēmuma “Madara Cosmetics” vadībai un mūsu gidei Līgai Ozolai par iespēju apmeklēt uzņēmumu, par atsaucību skolēnu izglītošanā un jauko ekskursiju!

capture


Šā gada 10. novembrī mūsu skolā viesojās pārstāvji no “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) un “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA). Viņi atvērtajā stundā iepazīstināja 5.a un 5.b klases skolēnus un skolotājus ar abu organizāciju kopīgi izstrādāto interaktīvo mācību materiālu – testu – “Autors – teicamnieks”.

Interaktīvā mācību materiāla – testa “Autors – teicamnieks” mērķis ir pilnveidot izpratni par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, tādejādi veicinot skolēnu gatavību ikdienā pieņemt un īstenot sociāli atbildīgus lēmumus.  Atvērtajā mācību stundā  pie mums viesojās  LaIPA izpildirektore Liena Grīna, mārketinga direktore Agita Sīga un mūziķis Kārlis Būmeistars.

karj


 

Tikšanās ar arhitektu Jāni Dripi.

Šodien – 07.11.16. mūsu skolā viesojās RISEBAs programmas ‘Arhitektūra” direktors, arhitekts Jānis Dripe. 10. klašu izglītojamajiem viņš novadīja nodarbību “Rīgas attīstības tendences un telpiskie izaicinājumi”. Pasniedzējs izglītojamos iepazīstināja ar Rīgas objektiem, kuri iekļauti Unesco aizsardzības programmā. Pastāstīja par Nacionālās bibliotēkas arhitektu Gunāru Birkertu un Nacionālās bibliotēkas ēkas iekļaušanos Rīgas siluetā. Izglītojamie iepazinās ar  Rīgas attīstības plānojumu, kas diemžēl dažādu iemeslu dēļ nav realizēts dzīvē. Pasniedzējs iepazīstināja izglītojamos ar ēkām,  ar kurām no arhitektūras viedokļa Rīga var lepoties un pastāstīja par šo ēku arhitektiem. Jānis Dripe skolēnus iepazīstināja ar arhitekta profesijas dažādajiem virzieniem, pastāstīja par to, ka šo profesiju var apgūt RISEBĀ.

befunky-collage-small 

Karjeras nedēļu atklāšana

2016. gada 10. oktobrī norisinājās Karjeras nedēļu atklāšanas pasākums “Pilsētas medības”. Sacensības organizēja RD Izglītības Departaments un tajā piedalījās komandas no 62  Rīgas skolām. Katrai komandai bija jāatrod pēc iespējas vairāk kontolpunktu, jāizpilda tajos norādītie uzdevumi un  jānofotogrāfējas katrā no tiem. Sacensību organizatori bija sagatavojuši vairāk nekā 40 kontrolpunktus. Skolas komandām,  pēc vēlēšanās, bija jāizpilda arī vairāki papilduzdevumi, par kuriem varēja saņemt papildpunktus. Mūsu skolas komandā “Saules ērgļi” piedalījās Laura Dziļuma un  Rendijs Kukainis no 12.a klases , Ieva Juste, Santa Ozoliņa un Džonatans Egle no 12.b klases. Komandai ļoti palīdzēja mūsu aktīvie līdzjutēji:  no 10.a klases- Samanta Samarska  un Adrians Tesļuks, no 12.a klases – Linda Mazjāne, Keita Straume, Santa Ziediņa, Vineta Mazaļevska, no 12.b klases – Anda Vaivade, Una Tarzere, Alīna Meldere, Lelde Grabe, Egija Vilciņa un Eda Ezergaile un skolotāja Inga Dunke. Varam lepoties ar savu komandu un vislielāko līdzjutēju pulku, kurš palīdzēja komandai un kopā ar to veica  visu maršrutu. Kopvērtējumā ieguvām 92 punktus un 26.vietu. Pirmajai reizei dalībai šādā konkursā rezultāti ir ļoti labi! Prieks par mūsu skolēnu sasniegto un skolēnu vēlmi atbalstīt savu skolu!


Mūsu skolā ir vairāki skolēni, kuriem patīk ne tikai skatīties animācijas filmas, bet arī izpētīt, kā tās tiek veidotas.

Projektu dienu ietvaros no 3. – 5.februārim 22 skolēnu grupa iepazinās ar sarežģīto un laikietilpīgo animatora profesiju, gan apmeklējot Rīgas Kino muzeju, gan studiju “Rija”. Abās bija iespējams arī pašam izmēģināt roku zīmējumu veidošanā.


2015.gada 17.decembrī skolēni no 12.b klases gatavojas kļūt par studentiem. Mācāmies strādāt Nacionālajā bibliotēkā


Informatīvi metodiskajā centrā (IMC) skolēni var uzzināt par studiju iespējām dažādās Latvijas un citu valstu augstskolās

20151007_085605

Stendā atrodama aktuālākā informācija par karjeras izglītības norisēm – atvērto durvju dienām, tālākizglītības kursiem u.c.

20151007_085032

Trešdienās, no 9.00 – 17.00 skolēnus individuāli konsultē par studiju iespējām, dažādām profesijām karjeras izglītības koordinatore Aijas Biteniece.


Jaunumi


25.novembrī  skolā viesojās pārstāvji no Latvijas augstskolām un stāstīja vidusskolēniem par dažādām studiju iespējām .

2

1


25.novembrī   5.c klase apmeklēja Tehno Annas pagrabus un pētīja, kā rodas dažādas fizikālas parādības.

1

2


Profesiju sīrups

15.oktobrī mūsu skolas 4.klašu komanda veiksmīgi piedalījās konkursā „Profesiju sīrups” un ar savu priekšnesumu sajūsmināja skatītājus. Mums bija jāstāsta par profesiju, izvēlējāmies dziedāt un ar dziesmas palīdzību izstāstīt par izlozēto – aktiera – prasmi. Saņēmām skaļus aplausus un ļoti atzinīgus ierakstus ekspertu lapās!


 Skolēni Saeimā

9.oktobra pēcpusdienā skolēni, kuri interesējās, kā tiek vadīta mūsu valsts, apmeklēja Saeimas namu.


  Karjeras diena skolā

9. oktobrī pie mums viesojās absolventi. Viņi stāstīja par savu studiju pieredzi, par savu izvēlēto profesiju un ceļu kā līdz tai nonākt.


No 5. – 16.oktobrim Rīgā tiek organizēta Karjeras nedēļa. Arī mūsu skolas skolēni tajā aktīvi iesaistās – apmeklē uzņēmumus un augstskolas, uzaicina vecākus stāstīt par savu profesiju, kā arī piedalās dažādos konkursos. Notikumu tik daudz, ka pārsniedz divu nedēļu ietvarus.

20150923_102001

2015.gada 23.septembrī 8.klašu skolēni apmeklē Latvijas energosistēmas milzi -Pļaviņu HES Aizkrauklē

20150923_122344

Te nu mēs visi –  8.klašu skolēni –  esam Likteņdārzā

20150930_145321 20150930_151652

9.a klase 30.septembrī viesojas Ventspils augstskolā

20151006_152620

6.oktobrī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība organizēja konkursu “Zini! Ne mini!”

20151006_125412

Mūsu komandas nosaukums – “84 kg zelta” (ne vairāk un ne mazāk!)

0361

Grūtā cīņā ieguvām 3.vietu!

Picture1

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā 7.oktobrī no mūsu skolas piedalās 7.c klases skolēni – gan uzzinām par ārsta profesiju

Picture2

Gan ar pašu rokām mēģinām darināt kā īsti amatnieki

Picture3

Negaidīti pat nokļūstot improvizācijas pat teātra aktiera lomā!

1

2

3

4