Sākums

Ēdienkartes (27.09.2021.-01.10.2021.)


Ēdienkartes (20.09.2021.-24.09.2021.)


Ar asterēm un gladiolām
Pa ceļiem, celiņiem un takām
Pie tevis nākam, mūsu skola,
Un atkal labu rītu sakām.

Lai mums visiem kopā drošs, interesants un veiksmīgs
jaunais 2021./2022.mācību gads!


 

Ēdienkartes (06.09.2021.-10.09.2021.)


Sveiciens zinību dienā!


Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Skatiet informāciju šeit>>>

 Informācija par izglītojamo testēšanu pirms 2021./2022.mācību gada

Skatiet informāciju šeit>>>


Ir noslēdzies konkurss uz divām brīvajām vietām 10.klasē

Uzņemtie izglītojamie:     

 • A-230;   
 • 128-2954;

Informējam ka vēl ir brīvas vietas uz Rīgas 84. vidusskolas 10. klasi tālmācības programmā, kurā iestāšanās notiek bez iestājpārbaudījumiem.


Informācijai

Rīgas 84. vidusskolā ir pieejamas 2 brīvas vietas 10. klasē!

Departaments ir sagatavojis un publicējis mājas lapā  informāciju par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.

Skatiet informāciju šeit>>>


Paldies, ka esat izvēlējušies mācīties Rīgas 84.vidusskolā!

Uzņemšanai Rīgas 84.vidusskolas 10.klasēs 2021./2022.mācību gadam tika saņemti un pretendentu rindā reģistrēti 201 pieteikums.

2021./2022.mācību gadā tiks atvērtas divas 10.klases un uzņemti 60 izglītojamie iegūto rezultātu secībā (iestājpārbaudījumā iegūtie punkti + latviešu valodas vērtējums + Latvijas vēstures vērtējums sekmju izrakstā).

Rīgas 84.vidusskolā 10.klasēs uzņemti izglītojamie ar punktu skaitu no 116 līdz 155.

Līdz 19.06. plkst. 15:00 uzņemtajiem Rīgas 84.vidusskolā jāiesniedz klātienē:

 • Apliecības un sekmju izraksta par pamatizglītību kopija
 • Medicīnas dokumenti (u/026)

(uzņemtajiem izglītojamiem no Rīgas 84.vidusskolas norādītie dokumenti nav jāiesniedz, jo ir skolā, ja medicīnas dokumenti nav izņemti)
Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10.klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.
Gadījumos, ja saņemts atteikums no kāda skolā uzņemtā izglītojamā vecākiem, skola sazināsies ar nākamā pretendentu rindā reģistrētā izglītojamā vecākiem par iespēju mācīties Rīgas 84.vidusskolas 10.klasē.

Uzņemtie izglītojamie Rīgas 84.viduisskolas 10.klasē

 1.  124-2674
 2.  128-2986
 3.  128-2973
 4.  128-5792
 5.  144-4404
 6.  128-2963
 7.  119-2124
 8.  104-1194
 9.  128-3014
 10.  124-2597
 11.  128-2948
 12.  128-3017
 13.  128-2995
 14.  128-3006
 15.  128-2997
 16.  128-2992
 17.  128-3010
 18.  128-3000
 19.  128-2985
 20.  128-3007
 21.  128-2978
 22.  130-3114
 23.  128-2959
 24.  104-1164
 25.  128-2979
 26.  128-2966
 27.  101-1022
 28.  128-2983
 29.  128-2972
 30.  128-3011
 31.  124-2646
 32.  128-2964
 33.  128-2969
 34.  121-2291
 35.  133-3284
 36.  128-2951
 37.  124-2707
 38.  128-2993
 39.  128-3012
 40.  130-3122
 41.  121-2348
 42.  133-3283
 43.  128-3025
 44.  124-2670
 45.  128-2984
 46.  128-2987
 47.  128-3013
 48.  128-2958
 49.  128-2968
 50.  101-1002
 51.  128-2977
 52.  128-3004
 53.  128-2952
 54.  128-2975
 55.  128-2980
 56.  123-2494
 57.  104-1171
 58.  128-3015
 59.  133-3279
 60.  151-5493

Informējam ka vēl ir brīvas vietas uz Rīgas 84. vidusskolas 10. klasi tālmācības programmā, kurā iestāšanās notiek bez iestājpārbaudījumiem.


Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās

Ar informāciju vari iepazīties šeit>>>

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ – pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid – 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.


Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337
Mazā dabas ekspedīcija (5.-12.kl.)


Mazā dabas ekspedīcija (1.-4.kl.)

 

nbsp;


mmd 
Uzmanību!

Rīgas 84.vidusskola apmeklētājus klātienē nepieņem!

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:

Jautājumu gadījumā 
lūdzam sazināties telefoniski – tālruņa nr. 67572681
vai rakstīt: r84vs@riga.lv

Izglītojamo vecākiem
Saziņai ar skolas vadību un pedagogiem lūdzam izmantot E-klases pastu!


Uz jaunajām kompetencēm balstītas  mācību stundas vizuālajā mākslā Rīgas 84. vidusskolas 1. b klasei – audzinātāja Anete Gulbe

Kā top ilustrācijas grāmatām? Cik ilgi top ilustrācijas? Vai ir viegli izdomāt tēlus grāmatām?.. uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem 1.B klases skolēni 12.aprīlī rada atbildes tiekoties tiešsaistes nodarbībās ar mākslinieci, grāmatu ilustratori Anitu Rupeiku, kas skolēniem sniedza ieskatu ilustratora profesijā, grāmatu ilustrāciju tapšanas procesā, parādīja un pastāstīja par grāmatām, kurām veidojusi ilustrācijas un atbildēja uz skolēnu aktuālajiem jautājumiem par zīmēšanu, grāmatām, profesijas izvēli u.c.

Kopā ar mākslinieci skolēni zīmēja savu ilustrēto tēlu- gurķi, izmantojot iepriekšējās stundās iepazīto varoni no Sabīnes Košeļevas  grāmatas “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”, kurai ilustrācijas veidojusi ilustratore Anita Rupeika.

Nodarbību laikā skolēni katrs radīja savu unikālo gurķi, kas pārtapa par- princesi, vampīru, policistu, izmeklētāju Šerloku Holmsu, bibliotekāru Gati, nāriņu, kosmonautu, bļitkotāju Andreju, vikingu, pirātu u.c. pasaku tēliem.

1.B klases skolēna saka milzīgu- “Paldies!” māksliniecei Anitai Rupeikai, kura mūs katru šajās nodarbībās pārvērta par gurķi.

Kāds gurķis esi tu?

Esiet veseli!


Sveicam!

Martā notika starptautiskā matemātikas konkursa “Rēķini galvā!” Latvijas fināls.
Starp 14 labākajiem rēķinātājiem galvā 1.- 3.klašu grupā piedalījās arī mūsu skolas 3.a klases skolēns Rolands Fedorenkovs. Viņš ieguva atzinību, iegūstot 5.vietu.
Starptautiskās sacensības attālināti šogad notiks Latvijā – piedalīsies 6 valstu labākie rēķinātāji – viņu vidū arī Rolands. Veiksmi viņam!


Att


AttSveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus  Filozofijas valsts 7. olimpiādes 3. posmā!

 • Pērkons Krišjānis (12.kl.)- 3. pakāpes diploms

Paldies skolotājai A. Biteniecei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Patrīcija Nikola Svīrēja (10.kl.)- 3. vieta
 • Emīls Laucis (11.kl.)- 3. vieta

Paldies skolotājai I. Grīnhofai par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Pieteikties vari šeit>>>


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas ekonomikas olimpiādē!

 • Jēkabs Vārna (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai I. Dunkei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- atzinība
 • Dana Berkova (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām A. Sikai un S. Paeglei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- atzinība
 • Linards Edgars Skujiņš (11.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai D. Mednei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Krišjānis Neimanis (8.kl.)- 2. vieta
 • Paula Zaremba (8. kl.)- 3. vieta
 • Laura Līva Kasparinska (8.kl.)- atzinība
 • Paula Strautiņa (8.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām I. Stepenai un A. Ambotei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas filozofijas olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai A. Biteniecei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- 3. vieta
 • Dana Berkova (12. kl.)- 3. vieta
 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- 3.vieta

Paldies skolotājai S.Goldmanei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Muzikāls sveiciens no Rīgas 84. vidusskolas kolektīva. Dziesmu izpilda skolas muzikālie skolotāji Līna Kreicberga- Pavlova, Visvaldis Tutiņš, Dana Ruduka.
Dziesmas autori: Jānis Lūsēns, Guntars Račs- “Nakts”
 


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- 1. vieta
 • Anna Majakova (10.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai I. Šneiderei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus angļu valodas olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- 2. vieta
 • Dana Berkova (12.kl.)- 3. vieta
 • Elīna Luīze Vanka (12.kl.)- 3. vieta
 • Katrīna Radziņa (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām A. Jaroslavcevai, I. Klišānei, E. Kripai par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


 Priecājamies un lepojamies!

Mūsu skolas 7.b klases skolēns Rihards Krusts konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” ir iekļuvis finālā. Raidījumu TV varēs skatīties 30.10.


Priecājamies un lepojamies!

Rīgas pašvaldības balvu “Zelta pildspalva”  skolotājiem pasniedz jau ceturdaļgadsimtu ilgi.
2.10.2020. balvu pasniedza 15 Rīgas labākajiem skolotājiem kā pateicību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Balvu nominācijā „Par radošumu un inovācijām izglītības procesā” saņēma mūsu skolas  krievu valodas skolotāja Marina Jefremova.

Rīgas 84. vidusskolas iekšējie noteikumi

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 Papildu iespēja pieteikties kombinētajam iestājpārbaudījumam uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas skolās

Informējam, ka RD IKSD tīmekļa vietnē ir informācija, ka šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64.vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas skolās 2020./2021.mācību gadā.

Skat. =>> https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildu-iespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-uz-brivajam-vietam-10klase-rigas-skolas-5616

Brīvo vietu skaits Rīgas 84.vidusskolā – 1 vieta.

Iestāšanās Rīgas 84. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē uz brīvo vietu

Ja vēlies iestāties Rīgas 84. vidusskolas klātienes 10.klasē uz brīvo vietu, tad no 17.08.2020. līdz 18.08.2020. plkst. 14:00 elektroniski uz skolas e-pastu: r84vs@riga.lv jānosūta pretendenta iesniegums:

– vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums vai, izmantojot portālu latvija.lv, sagatavots iesniegums iestādei;
– ja vecāki vēlas iesniegt iesniegumu papīra formātā, tad jāsazinās ar skolu pa tālruni 67572681.

Iesnieguma veidlapa >>>

 Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas, pretendents ne vēlāk kā nākamajā dienā Rīgas 84.vidusskolā iesniedz:

– apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
– iestājpārbaudījuma kodu lapas kopiju, uzrādot oriģinālu.

Skolas Uzņemšanas komisija:

– apkopo rezultātus, ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātu, gada vērtējumus latviešu valodā un Latvijas vēsturē;
– ne vēlāk kā divu darba dienu laikā skolas mājas lapā publicē informāciju par 10.klasē uzņemtajiem izglītojamajiem (izmantojot izglītojamajiem iestājpārbaudījumā piešķirtos kodus).

Uzņemšanas noteikumi Rīgas 84.vidusskolā

Lasi informāciju šeit >>>

Mācību stundu plāns>>>

 Uzņemšanas rezultāti 10.klasē 2020./2021.m.g. uz brīvo vietu tiks publicēti skolas mājas lapā.

Pārējo pretendentu, kas pēc komisijas lēmuma nav iekļauti uzņemto sarakstā, kodi netiek publicēti.

Uzņemtajam izglītojamajam nākamajā dienā pēc rezultātu publicēšanas skolas mājas lapā, Rīgas 84.vidusskolā jāiesniedz:

1) izglītojamā vecāka parakstīts iesniegums par uzņemšanu 10.klasē. Iesnieguma forma pieejama šeit>>>
2) izglītojamā medicīniskā karte – 026/u veidlapa (tiem, kas līdz uzņemšanai 10.klasē mācījušies Rīgas 84.vidusskolā, medicīnas karte nav jāiesniedz)

Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10.klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.


Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākus aicina pieteikties “Skolēnu kartei” portālā www.eriga.lv

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

“Rīgas satiksme” norāda, ka, aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter”, “facebook”.


Uzņemšanas rezultāti 10.klasē 2020./2021.m.g.

Uzņemto izglītojamo saraksts sakārtots skolu kodu secībā. Pārējo pretendentu, kas pēc komisijas lēmuma nav iekļauti uzņemto sarakstā, kodi netiek publicēti.

Uzņemti 10.klasē>>>>

Uzņemtajiem izglītojamiem 25., 26.jūnijā no plkst. 9:00 līdz 16:00 Rīgas 84.vidusskolā jāiesniedz:

 1. izglītojamā vecāka parakstīts iesniegums par uzņemšanu 10.klasē

Iesnieguma forma pieejama šeit>>>

 1. izglītojamā medicīniskā karte – 026/u veidlapa (tiem, kas līdz uzņemšanai 10.klasē mācījušies Rīgas 84.vidusskolā, medicīnas karte nav jāiesniedz)

Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10.klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.


Par iestājpārbaudījuma rezultātiem

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti tiks publicēti 17.jūnijā laika posmā no plkst.12.00 līdz 13.00  interneta vietnē: ej.uz/skolu2020-10kl

 

Iestāšanās Rīgas 84. vidusskolas vispārējās
vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē

Ja vēlies iestāties Rīgas 84. vidusskolas klātienes 10.klasē, tad no 25.05.2020. līdz 19.06.2020. plkst. 14:00 elektroniski uz skolas e-pastu: r84vs@riga.lv jānosūta pretendenta iesniegums:

 • vecāka vai izglītojamā likumiskā pārstāvja ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums vai, izmantojot portālu latvija.lv, sagatavots iesniegums iestādei;
 • ja vecāki vēlas iesniegt iesniegumu papīra formātā, tad jāsazinās ar skolu pa tālruni 67572681.

Iesnieguma veidlapa >>>

Pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas, pretendents ne vēlāk kā divu darba dienu laikā Rīgas 84.vidusskolā iesniedz:

– apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu;
– iestājpārbaudījuma kodu lapas kopiju, uzrādot oriģinālu.
 
Skolas Uzņemšanas komisija:
– apkopo rezultātus, ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātu, gada vērtējumus latviešu valodā un Latvijas vēsturē;

– ne vēlāk kā divu darba dienu laikā skolas mājas lapā publicē informāciju par 10.klasē uzņemtajiem izglītojamajiem (izmantojot izglītojamajiem iestājpārbaudījumā piešķirtos kodus).

Uzņemšanas noteikumi Rīgas 84.vidusskolā

Lasi informāciju šeit >>>

Mācību stundu plāns>>>


…šis ir īstākais laiks, 
kad skrieties ar vēju, 
pašam savus baltus mākoņus sapūst, 
pirms vējš paspēj savējos… 

13.06.2020.  Rīgas 84. vidusskolas 9. klašu jaunieši svinīgā pasākumā saņēma apliecības par pamatizglītības iegūšanu. Paldies klašu audzinātājām par ieguldīto darbu! Paldies ikvienam, kurš palīdzēja uzburt svētkus!


 

Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā godalgoti 266 skolēni.

 Vairāk nekā pustūkstotis skolēnu  3.aprīlī attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi.

Humanitārās un mākslas zinātnes sekcijā Filozofijas, ētikas un reliģijas nozarē ar darbu “ Pasaku motīvu – ceļš, trešais tēva dēls un ļaunā pamāte – izpēte” 11. klases skolnieks Krišjānis Pērkons ieguva III pakāpi.

Paldies Krišjānim Pērkonam un zinātniski pētnieciskā darba vadītājai Aijai Biteniecei par ieguldīto darbu zinātniski pētnieciskā darba izstrādē.


Ir  pasludināti matemātikas konkursa MMC Junior rezultāti

Par šī gada finālistiem kļuvuši

Henrijs Gulbis (1.a); Simona Maļdžus (1.b); Teodors Hohbergs (1.c); Emīls Biserovs (2.a); Rolands Fedorenkovs (2.a); Ketrīna Leve (2.a); Klaudija Plotka (2.a); Adriāna Zeile (2.a); Kristians Volkovs (2.a) un Megija Sēkliņa (2.b).

Viņi visi saņems diplomus.

17.aprīlī attālināti notika matemātikas konkursa “Rēķini galvā!” Latvijas finālsacensībās. Tajās Rolands Fedorenkovs (2.a) un Marko Trenmors (4.d) ieguva ATZINĪBU.

9.maijā notika LU rīkotā matemātikas konkursa “Tik vai… Cik?” 4.kārta – fināls. Tajā tika uzaicināti piedalīties Alise Mazā (4.a); Dāvis Avotiņš (4.c); Marko Trenmors (4.d); Matīss Zirdziņš (4.d); Georgs Agadžanjans (4.d); Estere Jurjure (4.d); Gustavs Tekutis (4.d); Eduards Stūrmanis (4.d); Žanete Dzene (4.d).

15.maijā notika matemātikas konkurss “Ķengurs 2020”.

Piedalījās  22 otro klašu skolēni; 11 trešo klašu skolēni un 14 ceturto klašu skolēni.

Rezultāti tiks paziņoti 22.maijā.
Turi Latviju dziļi ieslēgtu sirdī. Turi kā vislielāko dārgumu…

/J.Jaunsudrabiņš/NFORMĀCIJA – no Slimību profilakses un kontroles centra – papildināta 16.03.2020


Uzmanību!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 no 16.03.2020. līdz 14.04.2020.  skola apmeklētājiem slēgta.

Iesniegumus par bērnu reģistrēšanu 1.klases  pretendentu sarakstā lūdzam sūtīt elektroniski uz skolas e-pastu: r84vs@riga.lv. Apliecinājuma dokumentus par iesniegumu reģistrēšanu varēs saņemt klātienē pēc ārkārtas situācijas atcelšanas.


Uzmanību!

Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī, vecāku informācijas diena tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.


No 13.03.2020.- 14.04.2020. tiek pārtrauktas mācības klātienē. Tās tiks organizētas attālināti. Sekojiet informācijai e- klasē!Iemaksātā dalības maksa

Tie, kuri ir iemaksājuši salidojuma dalības maksu un vēlas, lai tā tiktu atgriezta, lūgums nosūtīt uz skolas e-pastu savu vārdu uzvārdu, vai arī iemaksātā nauda tiks ņemta vērā dalībai salidojumā 2020.gada 16.oktobrī. Skolas e-pasts r84vs@riga.lv


Rīgas 84. vidusskolā Vecāku  informācijas diena 31.03.2020

No plkst. 15.00 līdz 19.00 individuālās tikšanās ar :

 • mācību priekšmetu skolotājiem
 • klašu audzinātājiem
 • skolas vadību
 • atbalsta personālu

Pieteikties e- klasē līdz 27.03. , rakstot  pedagogiem, ar kuriem vēlaties tikties.


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Lauris Začests (5.kl.)- 2.vieta
 • Artūrs Judins (6.kl.)- 2.vieta
 • Renārs Kovaļovs (6.kl.)- 2.vieta
 • Artūrs Berovskis (8.kl.)- 2.vieta
 • Kristers Farnasts (5.kl.)- 3.vieta
 • Elizabete Jankoviča (5.kl.)- atzinība
 • Alise Brutāne (6.kl.)- atzinība
 • Markuss Jubelis (6.kl.)- atzinība
 • Andris Mazais (8.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām D. Orbidānei, J. Dimitrijevai un I. Dunkei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Jau 7.gadu februārī notiek starpskolu olimpiāde latviešu valodā un matemātikā 1.-4.klašu skolēniem. Šajā olimpiādē piedalās skolēni no mūsu  skolas, Ogres sākumskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas un Jaunmārupes pamatskolas.

Latviešu valodā
1.vietu ieguva
4.b klases skolniece Marta Evija Plaude
3.c klases skolniece Evija Egle

Atzinība
4.d klases skolniecei Ērikai Selīnai Opsei.

Matemātikā
1.vietu ieguva
3.b klases skolnieks Ričards Judins

2.vietu ieguva
4.d klases skolnieks Georgs Agadžanjans

3.vietu ieguva
4.d klases skolnieks Matīss Zirdziņš

Atzinība
3.c klases skolniecei Laurai Mantajai
2.a klases skolniekam Kristianam Volkovam
2.d klases skolniekam Robertam Sāram.

MMC matemātikas olimpiādē

Sudraba medaļu, diplomu un balvu saņēma

Matīss Zirdziņš (4.d), Estere Jurjure (4.d), Ričards Judins (3.b).
Bronzas medaļu un diplomu ieguva
Jana Zaharenko (4.c), Marko Trenmors (4.d), Georgs Agadžanjans (4.d), Ronalds Bērziņš (3.d), Kristers Murds (3.d), Paula Paparde- Štamere (3.a), Agija Grēniņa (3.a).

Matemātikas konkursā “Matemātiskā daudzcīņa” 2.vietu ieguva Georgs Agadžanjans (4.d) un Ričards Judins (3.b).Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Linards Smagins (12. kl.)- 2. vieta
 • Deniss Jonins (9.kl.)- atzinība
 • Roberts Kukšinovs (9.kl.)- atzinība
 • Linards Skujiņš (10.kl.) – atzinība
 • Roberts Laimīte (11.kl.)- atzinība

Paldies skolotājiem D. Orbidānei, S. Naglei un M. Geidānam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


2020.gada 26.februārī Rīgas 84. vidusskolas 9.a klases skolēni un sociālo zinību skolotāja Kristīne Lejiņa apmeklēja Saeimu skolu programmas “Iepazīsti Saeimu” ietvaros.
Skolēni guva izpratni par parlamenta darbu un interaktīvā veidā varēja noskaidrot, kā likumdošana ietekmē viņu dzīvi un kā viņi paši var ietekmēt Saeimas darbu.

Foto: Ieva Ābele


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Kristers Šavalgins (12.kl.)- 2. vieta
 • Andrejs Simonovs (12.kl.)- 3. vieta
 • Roberts Kukšinovs (9.kl.)-3. vieta

Paldies skolotājai I. Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē!

 • Linards Smagins (12.kl.)- 2. vieta
 • Denis Jonins (9.kl.)- 3. vieta
 • Roberts Kukšinovs(9.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām B. Brūverei un S. Brutānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp skolām 2020. gadā

Latviešu valodas aģentūra aicināja skolu pedagogu kolektīvus pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu organizēšanai. Sadarbību paredzēts plānot starp divām izglītības iestādēm, savstarpēji vienojoties par sadarbības plānu trīs dažādās aktivitātēs – metodiskā diena, radošā diena un svētku svinēšana līdz 2020. gada 31. maijam. Savu pieteikumu konkursā iesniedza arī Rīgas 84.vidusskola kopā ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Sadarbības īstenošanai tika piešķirts finansiāls atbalsts.
Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis ir veicināt sadarbību starp Rīgas 84. vidusskolas un Rīgas Purvciema vidusskolas izglītības iestāžu pedagogiem un skolēniem, izmantojot  labās prakses piemērus, kā arī aktualizēt latviešu valodas lietojumu audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības procesā, Latvijas kultūras un vēstures izziņu, radošumu mūsdienu kompetenču izglītības kontekstā.


Ābecīšu svētki

2020.gada 7.februārī notika 1.klašu Ābecīšu svētki. Paldies par novadītajām atklātajām stundām 1.klašu skolotājām Vivetai Zeibertei, Ilonai Akmentiņai, Ingai Čaunai un Kristīnei Šironovai.
Paldies par sadarbību kolēģiem Līgai Priedei, Raivim Polkam, Inārai Krivatei, Inesei Zālītei, Olgai Rekai un Lailai Staļģei.
Pirmklasnieku svētku dienai labi noritēt palīdzēja atbildīgais un saliedētais sākumskolas kolektīvs.
Paldies par sadarbību pirmsskolas skolotājām no 244., 154., 61., 182., ”Māras”, “Dzilniņas”!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē!

 • Linards Edgars Skujiņš (10.kl.)- 2. vieta
 • Mārtiņš Daugavietis (10.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai Diānai Mednei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


 

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Anna Elizabete Posipaiko (8.kl.)- 3. vieta
 • Bea Kuģevica (8.kl.)- atzinība
 • Patrīcija Svīrēja (9.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām S. Paeglei un I. Stepenai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē!

 • Emīls Laucis (10.kl.) -1. vieta;
 • Patrīcija Svīrēja (9.kl.) -2. vieta;
 • Roberts Titovs (9.kl.) -2. vieta;
 • Reinis Jānis Vaļūns (9.kl.) -3. vieta;
 • Jānis Daniels Legzdiņš (9.kl.) -atzinība;
 • Kristers Šavalgins (12.kl.) -atzinība;
 • Dmitrijs Hamenoks (12.kl.) -atzinība.

Paldies skolotājām E. Braučai, A. Biteniecei un S. Goldmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!Ar skolas egles iedegšanu ir sācies skaistais Ziemassvētku gaidīšanas laiks!


Aizdegsim sveces, dāvājot savas gaišās domas cits citam un Latvijai!


17. un 18. oktobrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Sanktpēterburgas dienu svinīgais atklāšanas pasākums un koncerti „NeOpera. Klasika ārpus klasikas” un „Pilsēta cilvēkiem, kuri iemīlējās”.

Slavenā Sanktpēterburgas operdziedātāja un popdziedātāja Dmitrija Jankovska sniegumā skanēja klasiskās ārijas un popmūzikas hiti oriģinālā aranžējumā. Mūsdienu liriskās dziesmas izpildīja Marijas teātra soliste Jeļena Ušakova muzikāla ansambļa pavadībā. Mūsu skolēni ar skolotāju Marinu arī apmeklēja koncertus.

Sākuma līkas, ka pasākuma apmeklēšana būs garlaicīga un neinteresanta! Bet mans viedoklis uzreiz mainījās, kad saka skanēt dzīvā mūzika un izpildītājs ar savu fenomenālo balsī saka izpildīt dažāda  žanra apvienojumus. Pasākums tiešām ir tā vērts, lai Tu viņa dēļ atbrīvotu vakaru. Kolosālas emocijas un sajūtas bija pēc pasākuma, noskaņojums uz visiem 100.” (Elmārs 11.b)

“Sanktpēterburgas dienas Rīgā bija ļoti interesants un zināšanu paplašinošs pasākums. Mēs esam iepazinušies ar vairākiem iepriekš moderniem mūzikas stiliem, kurus mūsu paaudze neklausās. Vokālistes balss bija ļoti iespaidīga un varena, tajā pašā laikā, muzikantu spēle bija nepārspējama un uzmundrinoša. Pasākuma ietvaros mēs iepazināmies ar 19.gs bagāto cilvēku laika pavadīšanu, rakstot un izpildot romances.” (Margarita 10.b)


6. novembrī skola organizē Vecāku dienu, kurā vecāki pēc savas izvēles varēs apmeklēt mācību stundas 1.-4.kl.    no plkst.9.15 līdz 10.45, 5.-12.kl. no plkst.9.15 līdz11.40, interešu izglītības pulciņu nodarbības un individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas vadību no plkst. 15.00 līdz 19.00.

plkst. 18.30 lekcija plkst. 18.30 „Prasmes un iemaņas veidojot pozitīvu uzvedību” lektore   Inese Jokste

Vēlamās tikšanās un Jūsu dalību Vecāku dienā lūdzam darīt zināmu līdz 1.novembrim klases audzinātājai (-am)


Rīgas Motormuzejs

24. septembrī programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros 12. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Ekskursija papildināja Latvijas un pasaules vēstures mācību programmā ietverto tēmu: Industrializācija un jaunie atklājumi.

Skolēni tika sadalīti 6 grupās un muzeja apmeklējuma laikā veica pētījumus velosipēdu, motociklu un automašīnu izgudrošanas un ražošanas vēsturē – katra grupa savas tēmas ietvaros. Iegūstot informāciju un vizuālos materiālus muzeja ekspozīcijā un pievienojot papildus materiālus, grupas veidoja prezentācijas un par savu tēmu izglītoja citus klases biedrus.

Skolnieces Lauras Poļuškinas iespaidi par muzeja apmeklējumu:

Kā jau lielākā daļa klases arī es apmeklēju Rīgas Motormuzeju. Sākotnēji domāju, ka vienkārši pastaigāšu, aplūkošu eksponātus, bez jebkādas iedziļinātas intereses, tomēr notika nosacīti pretējais.
Jau iepriekš biju apmeklējusi šo muzeju, bet tas bija pirms, vismaz 7 gadiem, zināju ka muzejs ir atjaunots un viss ir mūsdienīgs, bet nezināju ko sagaidīt no muzeja, kura tematika nav kaut kas mani ļoti piesaistošs. Ieejot telpā, sapratu, ka jebkādus vecos iespaidus, kas bija izveidojušies kopš vecās ekspozīcijas laikiem ir jāliek pie malas, jo pilnībā viss ir mainījies, pat grīdas segums nebija tas pats! Muzejā var daudzpusīgi uzzināt informāciju par visdažādākajiem senajiem spēkratiem, to klāsts ir patiešām milzīgs, sākot no parastiem transportlīdzekļiem, motocikliem, beidzot ar specializētiem auto, elektro riteņiem. Visa informācija tika izklāstīta ļoti interesanti un mūsdienīgi, nekas nebija vienveidīgi pasniegts. Pēc informācijas izklāsta var saprast, ka muzejs nav domāts vien auto-mīļiem, bet gan visām vecuma grupām un cilvēkiem ar dažādām interesēm.
Kopumā biju ļoti patīkami pārsteigta un nudien priecājos, ka apmeklēju šo interesanto, mūsdienīgo muzeju. Uzskatu ka Motormuzejs ir lielisks piemērs tam, kādam ir jābūt muzejam – tādam, lai ieinteresētu jebkāda veida publiku par konkrēto tematiku.


Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Dzelzceļa muzeju

Rīgas 84. vidusskolas 2.d un 3.d klašu skolēni programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros 4. un 9.oktobrī apmeklēja nodarbības Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Dzelzceļa muzejā.
Dzelzceļa muzejā bija iespēja ne tikai nesteidzīgi baudīt stacijas atmosfēru, iejusties stacijas personāla lomās, iepazīt dzelzceļa profesiju noslēpumus, bet arī  brīvdabas ekspozīcijā uz četriem sliežu ceļiem  varēja apskatīt dažāda laika lokomotīves, vagonus, sliežu ceļu apkopes tehniku. Lielu sajūsmu skolēnos radīja arī dzelzceļa modeļa demonstrējums. Ar lielu interesi skolēni klausījās gidu stāstījumā par dzelzceļa attīstības vēsturi.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbnīcas apmeklējumu skolēni raksturo kā interesantu, priecīgu notikumu. Skolēniem bija iespēja pašiem veidot pastkartītes un tās arī nosūtīt kādam draugam vai ģimenes loceklim.
Skolēni ar lielu aizrautību un prieku radīja pastkartītes. Lieliska iespēja savām rokām darināt ko skaistu un iepriecināt citus pastkartīti nosūtot.
Skolēnu pēc ekskursijas bija ļoti priecīgi un gandarīti par redzēto, dzirdēto un paveikto. Lieliska ekskursija ar pievienoto vērtību ikkatram. 

3.d un 2.d klašu skolēni un audzinātājas

 


Ziedoņa klase ”Izlaušanās istaba”

 “Latvijas skolas somas” ietvaros Rīgas 84. vidusskolas  kupls skaits skolēnu septembrī – oktobrī  apmeklēja fonda “Viegli” I. Ziedoņa klasi –  “Izlaušanās istabu”. Savu dalību šajā aktivitāte pieteica 6ac.; 7cd; 8.d;  9.c; 11.b klašu skolēni un audzinātājas.

Nodarbības ievadā notika iepazīšanās ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi, attīstot audiovizuālo uztveri un prasmi strādāt ar tekstu.
Nodarbības centrālais notikums bija  izlaušanās istabas, kas balstītas uz Imanta Ziedoņa “Blēņas un pasakas”. Tās bija istabas ar dažādiem uzdevumiem, tā bija kā spēle, kuras mērķis ir, atrisinot savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumu, pēc iespējas ātrāk izkļūt no istabām. Skolēni tika sadalīti trīs grupās. Katra grupa “izdzīvoja” vienu no pasakām. Bērni atradās slēgtā telpā, kur atrisināja piecus dažādus uzdevumus. Tikai pareizi izpildot vienu uzdevumu, varēja iegūt pavedienu nākamajam. Kļūdoties skolēni varēja meklēt palīdzību pie nodarbības vadītājas, sazinoties pa rāciju. Vienā no uzdevumiem bija nepieciešama skolotāja konsultācija. Pēdējais uzdevums ļāva iegūt atslēgu, lai izkļūtu no telpas. No atrastajiem teikuma fragmentiem, visas grupas izveidoja un uzrakstīja uz tāfeles I. Ziedoņa dzīves moto, kas ļāva skolotājam atslēgt kopējās telpas durvis.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

 • Patika “siltā” atmosfēra. Jau ienākot fonda “Viegli” telpās mūs sagaidīja gaiša, atvērta nodarbību vadītāja, gardi cepumi un vieglums visapkārt. Man šajā pasākumā visvairāk patika neformālā gaisotne, kas valdīja, gan pildot uzdevumus istabās, gan viktorīnā minot jautājumus. Nebija sacensības starp klases biedriem, bija sadarbība, jauka kopā būšana ar mērķi veikt kopīgu uzdevumu.
 • Lai arī pirms pasākuma klausījāmies pasakas, iepazinām I. Ziedoņa daiļradi un viņa dzīves gājumu – uzzināju daudz ko jaunu un interesantu par šo rakstnieku.
 • Man ļoti patika tas, ka istabās bija savādākas lietas un priekšmeti, no cita laika – no laika, kad mūsu vecāki bija mazi.
 • Man ļoti patika izlaušanās istabas, labprāt gribētu pamēģināt arī citu istabu uzdevumus.
 • Ir jauki, ka domā par netradicionāliem risinājumiem, lai piesaistītu jauniešus, lai iesaistītu kultūrmantojuma saglabāšanā.
 • Pārsteidza, cik kreatīvi ir izveidota nodarbība. Laiks, ko pavadījām fonda “Viegli” telpās paskrēja nemanot. Bez tam ieguvām jaunas zināšanas, kā arī iespēju iepazīt vēl vairāk klases biedrus, sadarbojoties komandās.

 Paldies par lielisko piedzīvojumu-
 Rīgas 84. vidusskolas skolēni un skolotāji.“Emīls un Berlīnes zēni”

20. septembrī 4.cd un 5.abcd klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros bija iespēja noskatīties Latvijas Leļļu teātra izrādi “Emīls un Berlīnes zēni”.

Muzikāla izrāde dzīvā komiksa stilā, kurā skolēniem bija iespēja dzīvot līdzi slavenā zēna Emīla dēkām lielpilsētā. Pēc izrādes skolēni kopā ar aktieriem vairakkārt vienojās kopīgā dziesmā. Apkārt valdīja pozitīva gaisotne, un bērnu čalas par piedzīvoto:

Skolēnu atziņas pēc izrādes:

 • Paldies par lielisko iespēju redzēt šo izrādi. Esmu lasījusi grāmatu, redzējusi filmu, bet šis bija vēl viens jautrs piedzīvojums.
 • Ļoti interesanti bija vērot izrādi, jo latviešu valodas stundās bijām lasījuši “Emīls un Berlīnes zēni”, iepriecināja tas, ka izrāde bija jautra. Patika, ka zēni un Ponija Cepurīte bija īsta komanda, kas viens otru atbalsta un uzmundrina.
 • Mani sajūsmināja aktierspēle, jo sevišķi aktieris, kurš atveidoja Emīlu. Interesanti bija tas, ka viens un tas pats cilvēks spēlēja vairākas lomas.
 • Uzmanību piesaistīja neparastas dekorācijas un lielās kartona lelles.
 • Ļoti patika, ka izrādē spēlēja “īsti muzikanti” – bija dzīvā mūzika.
 • Izrāde bija ļoti laba, smieklīga. No izrādes varēja mācīties, ka jābūt uzmanīgam, jārūpējas par savām personīgajām mantām. Patika, ka Emīls un Berlīnes zēni bija lieliska komanda.
 • Ļoti interesants likās ēnu teātris, ko aktieri rādīja aiz auduma aizkara.
 • Iesaku noskatīties šo izrādi ikvienam mana vecuma skolēnam. Ļoti pozitīva, interesanta un smieklīga, arī pamācoša.

Paldies par lielisko iespēju redzēt šo lielisko izrādi
Rīgas 84. vidusskolas skolēni un skolotājas


Starptautiskā izstāde “Izglītība un karjera 2019”

05.10.2019. ikgadējā starptautiskā izglītība izstāde “Izglītība un karjera” pulcēja mācību iestādes no dažādām pasaules valstīm. Izstādē varēja satikt gan augstākās izglītības iestādes no Lielbritānijas, Nīderlandes un Dānijas, gan arī vidējās izglītības iestādes no Lielbritānijas. Tāpat varēja  satikt  firmu, kas nodarbojas ar skolēnu informēšanu par studijām un apmaiņas programmām ārzemēs konsultantus,  Konsultanti  palīdzēja neapjukt plašajā piedāvājumā. Pasākuma laikā tika piedāvāta daudzveidīga semināru un meistarklašu programma.

Dažas atsauksmes no  mūsu skolēniem:

 “Apmeklējot Starptautisko augstākās un vidējās izglītības izstādi “Izglītība un karjera 2019” tika gūti jauni iespaidi par mācību un karjeras izvēlēm ne tikai valsts ietvaros, bet arī plašajām izvēlēm ārzemēs. Dažādas valstis prezentēja dažādas mācību programmas tādās valstīs kā Lielbritānijā un  ASV. Izstādes galvenais mērķis bija sniegt informāciju par izaugsmes iespējām pēc iegūtās izglītības šajās valstīs, neatkarīgi no izvēlētās profesijas. Pateicoties šai izstādei, skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīties ar ārzemju mācību programmu gan uzdodot jautājumus klātienē, gan apskatot dažādus bukletus.”

“Šī izstāde palīdzēja mums vairāk saprast kā ir mācīties ārvalstīs un palīdzēja izlemt par savu nākotnes izvēli.  Šajā pasākumā mēs iepazināmies ar dažādo fakultāšu piedāvājumu, kā arī ar universitātēm, kuras ir ar labiem panākumiem un ar lētu dzīvošanu. Izstāde bija interesanta ar to, ka bija iespēja aprunāties ar cilvēkiem, kas jau šīs augstskolas ir pabeiguši un, kuriem ir jau pieredze, tāpēc tas bija pat daudz noderīgāk nekā vienkārši izlasīt par to internetā. Redzējām vairākas universitātes no Lielbritānijas, kā arī vienu no Nīderlandes, Dānijas un ASV. Uz šo pasākumu iesakām aizbraukt ikvienam vidusskolniekam, jo šis pasākums varētu palīdzēt saprast ko gribi darīt nākotnē.”


Karjeras stunda “Uzdrošinies!”

Šī gada 4. oktobrī skolā pirmo reizi organizējām pasākumu “Uzdrošinies!”, kurā skolēnu vecāki tika aicināti izstāstīt savu karjeras stāstu. Diemžēl atsaucība no vecāku puses varēja būt lielāka! Mums prieks par tiem septiņiem vecākiem , kuri uzdrošinājās skolēniem izstāstīt savu karjeras stāstu! Sakām lielu PALDIES Inesei Briķenai, Solvitai Sārei, Elīnai Bernavai, Aivai Dzilniņai, Mārtiņam Kalējam un Gunāram Purviņam!  Skolēni varēja iepazīt ķīmiķa- analītiķa , kriminālista , diplomātiskā dienesta darbinieka, ķirurga, robežsarga un jurista profesijas.

Dažas atziņas no karjeras stundas: 4.oktobrī 2.c klasei un 4.b klasei pirmā stunda bija neparasta- pie skolēniem ciemojās un ar savu karjeras stāstu dalījās Inese Briķena. Skolēni uzzināja, kādas karjeras iespējas ir juristam. Viešņa pastāstīja, cik daudz ir jāmācās, lai kļūtu par juristu, kāda darba vieta un darbs tērps ir juristam. Tāpat skolēni uzzināja, kāds darba laiks ir juristam, kā arī to, cik saņem jurists. Ļoti svarīga nianse- prast atpūsties, jo jurista darbs ir stresains. Inese Briķena pastāstīja savu karjeras pieredzi- viņa ir gan juriste, gan mediatore, gan datu aizsardzības speciāliste, kā  arī atklāja katrai profesijai raksturīgāko. Skolēniem ļoti patika apskatīt studenta-abiturienta cepuri un izlaiduma monētu, kas izgatavota par godu jurista diploma iegūšanai.  Rakstot atsauksmes, skolēni uzsvēra, ka, lai kļūtu par juristu, ir ļoti daudz jāmācās, ka jurista darbs ir grūts, bet interesants.

Stāsta 8.a klases skolniece: “Šajā mācību gadā mums pievienojās jauns mācību priekšmets – ķīmija. Piektdien, 2019. gada 4. oktobrī Karjeras stundas ietvaros, mums – 8.a klasei notika mācību stunda saistīta ar ķīmiju, kuru mums novadīja pieredzējusi ķīmiķe-analītiķe Elīna. Viešņa mūs iepazīstināja ar ķīmijas pamatiem, parādīja dažādus eksperimentus, kuros aicināja  piedalīties arī mūs.  Nodarbības sākumā mums tika dota iespēja pielaikot īsta ķīmiķa tērpu. Tikmēr pa klasi tika padoti ķīmiķes diplomi, kurus varēja uzmanīgi izpētīt. Vēl tika uzdoti dažādi uzdevumi, kā piemēram, pēc maņām uzminēt kādas vielas ir iekšā trauciņos. Pēc tam demonstrēja, kā dažādas sadzīves vielas var izmantot ķīmijā. Tika sasmalcināti rīsi, kartupelis un kukurūza, un pēc tam no tiem ieguva cietes. Pēdējais eksperiments norisinājās, lai noskaidrotu bumbiera gatavību. Ar rīvi norīvēja bumbiera virspusi un uz sulīgās augļa daļas pielika lapiņu, kas norāda bumbiera gatavību, auglis izrādījās gatavs.  Mums šī nodarbība šķita ļoti noderīga, tās dēļ mēs uzzinājām ne tikai to, kas mums pašiem patīk, bet arī to, kas mums turpmāk noderēs. Mēs vēlētos, lai tamlīdzīgas nodarbības notiktu biežāk un, lai mums būtu iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Mēs, visa 8.a klase, sakām  lielu paldies Elīnai par iegūtajām, jaunajām zināšanām un radītajām atmiņām, kas vienmēr paliks ar mums. 

Šādu pasākumu  turpmāk organizēsim katru gadu! Ļoti ceram uz lielāku vecāku atsaucību!


Kinolektorijs “Iepazīsties – LEĻĻU KINO!”

2.10. Rīgas 84. vidusskolas 3.a un 3.c klases  skolēniem projekta „Latvijas skolas somas“  ietvaros bija lieliska iespēja doties uz Rīgas kinostudiju – uz SIA filmu studiju „Animācijas brigāde”, piedalīties kinolektorijā „Iepazīsties- Leļļu kino”.

Kultūrizglītojošs pasākums skolēniem, kura laikā bērniem ir iespēja uzzināt, kā top leļļu animācijas filmas, satikt to veidotājus, redzēt tēlus -lelles, kas atdzīvojas uz ekrāna un arī noskatīties jaunākās latviešu leļļu animācijas filmas.

Kinolektorija laikā skolēniem tika radīta lieliska iespēja klātienē redzēt un saprast, ko dara leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei. Uzskatāmi tika demonstrēts animācijas veidošanas process. Skolēniem bija iespēja vērot profesionāļu darba procesa video un izzināt, kā top dažādas skaņas, kā ierunāti filmās dzirdamie dialogi, kāda nozīme montāžai, muzikālajam noformējumam. Katrs varēja iemūžināt fotogrāfijās sevi kopā ar iemīļotajiem filmu varoņiem.

3. klašu skolēnu atziņas pēc pasākuma:

 • Man ekskursijā vislabāk patika plastilīna pils. Es jaunu uzzināju to, lai animācijas filmai uztaisītu 1 sekundi fotografē 25 kadrus. Es ieteiktu citiem bērniem šo ekskursiju, tāpēc ka tur ir daudz kas no plastilīna, bet izskatās kā īsts un ir interesanti skatīties.
 • Man vislabāk patika skatīties mantiņas. Es uzzināju, ka vajadzīgi 4 cilvēki lai uztaisītu vienu lellīti. Es ieteiktu šo ekskursiju, jo tā ir interesanta, tur pastāsta daudz jauna.
 • Man visvairāk patika skaistā leļļu izstāde, jaukās mājiņas un mazās filmiņas. Es uzzināju, cik grūti ir taisīt lelles un uztaisīt filmiņu.
 • Man ļoti patika kinostudija, uzzināju daudz ko jaunu. Mums bija iespēja redzēt jaunas filmiņas. Ļoti patika filma “Sārtulis”.
 • Man ļoti patika mūsu gidi – vadītāji. Nekad nebiju iedomājies, ka veidot multiplikācijas filmiņas no lellēm ir tik ļoti pacietīgs un ilgs darbs.
 • Pēc šī pasākuma apmeklēšanas ar vēl lielāku nepacietību gaidu, kam mēs klasē veidosim no papīra lielu māju. Mēģināsim paši izveidot mazu filmiņu. Tēli varētu būt no plastilīna.
 • Paldies par lielisko iespēju ielūkoties multiplikāciju filmu veidošanas procesā.

Rīgas 84. vidusskolas 3.a un 3.c  klašu skolēni un audzinātājas.


Priecājamies par mūsu skolas 6.a klases skolnieces Nikolas sportiskajām aktivitātēm meiteņu hokejā!

 https://www.delfi.lv/sports/aug-sportists/ja-bernam-deg-acis-nav-variantu-nikola-un-vinas-tetis-maris.d?id=51491871  


Cienījamie vecāki un absolventi!

Iemācīties ko jaunu mēs varam no ikviena!

Arī šogad oktobris mūsu skolā ir Karjeras mēnesis. Oktobra sākumā  jau tradicionāli atzīmējam Skolotāju dienu.

Tāpēc Skolotāju dienā aicinām Jūs uzdrīkstēties un piedalīties nebijušā pasākumā – iejusties skolotāja lomā, iepazīstinot  mūsu skolēnus ar savu karjeras stāstu.

Ja ieinteresēja mūsu uzaicinājums, lūdzam līdz 27.09.2019. sazināties ar sk. Ingu Dunki e – klase.lv vai sūto ziņu ingadunke@inbox.lv

Ļoti ceram uz Jūsu atsaucību!

  

Kancelejas darba laiks vasaras brīvlaikā

Kancelejas darba laiks no 01.07.2019. līdz 16.08.2019. darba dienās no plkst. 9:00- 13:00


9 kausi un Florbolisti izcīna 3.vietu Valstī!

Lasīt vairāk>>>


Par konkursu „Vēsture ap mums”

Vēsture ap mums ir starptautisks skolēnu radošo un pētniecisko darbu konkurss. Konkursu Latvijā rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar starptautisko Eustory tīklu (Eustory – History Network of Young Europeans). Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās domāšanas, avotu analīzes prasmju un radošo spēju attīstīšana.
Konkursa iniciators Eiropas mērogā ir Kerbera fonds (Körber Stiftung) Vācijā. Ar Kerbera fonda atbalstu ir nodibināts Eustory – organizāciju tīkls, kas šobrīd aptver 24 Eiropas valstis. Konkursa patrons Latvijā ir Valsts prezidents.

2018./2019. mācību gadā konkursa dalībnieki tika aicināti atklāt Latviju no jauna, pievēršot uzmanību mazāk pētītiem notikumiem. Par konkursa vadmotīvu tika izraudzīta rinda no mūsu skolas 11.b klases skolnieces Ilzes Annemarijas Jankevicas esejas: „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”.

Konkursa tēma arī šogad uzrunāja lielu skaitu 5.-12.klašu skolēnu no visas Latvijas – apmēram 120. Žūrijas vērtēšanai tiek iesniegti ļoti dažāda satura un formas darbi, piemēram, tradicionālajā ZPD formātā, kā arī maketu, spēļu, zīmējumu, fotokolāžu u.c. Pētīti tika cilvēku dzīvesstāsti, eglīšu rotājumi, krucifiksi un logu rāmju rotājumi.

Šī gada konkursā piedalījās arī mūsu skolas 11.b klases skolēns Kristers Šavalgins ar darbu „Latvijas Tautas frontes loma latviešu tautas Trešajā atmodā” un Gustavs Kolečis no 11.a klases ar pētījumu „Jāņa Sauleslejas dzīve rakstīto un lietisko vēstures avotu liecībās”. Ar savu darbu Gustavs piedalījās konkursa finālā un 10.-12.klašu grupā ieguva 2.vietu.

Konkursa uzvarētāji kā balvu saņem iespēju piedalīties kādā no Jaunatne akadēmijām, kurās tiekas visu EUSTORY dalībvalstu konkursu uzvarētāji. Jaunatnes akadēmija ir nedēļu ilgs seminārs, kurā tiek pētīta kāda atsevišķa tēma. Šogad tas notiks oktobrī Vācijas galvaspilsētā Berlīnē un tajā piedalīsies arī Gustavs.

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Foto: Valsts prezidenta kanceleja31.05. “Uzvarētāju diena” – olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana.
Nav svarīgi cik trakas un labas idejas tev ir galvā – bez uzdrīkstēšanās tās realizēt – tie ir tikai sapņi! Nav svarīgi cik labi tu glezno, spēlē mūziku, dziedi, sporto vai dari ko citu – bez uzdrīkstēšanās parādīt to citiem – tā ir tikai brīvā laika pavadīšana!
Mums ir lepnums par 95 Rīgas 84. vidusskolas skolēniem, kuri uzdrīkstējās, mēģināja un patiess prieks, ka viņiem tas izdevās. Milzīgs paldies arī viņu iedrošinātājiem un atbalstītājiem – skolotājiem.
Paldies skolas jauktajam korim “Harmonija”, kuru ar savu dziesmu priecēja pasākumu dalībniekus.


30.05. – kā katru gadu norisinājās Sporta diena 5. – 8.; 10. – 11. klasēm. Sporta dienu organizēja un tiesāja Skolēnu parlaments. Skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, kur galvenais uzdevums bija sadarbība.
Sporta dienas beigās skolēnus gaidīja pārsteigums – sporta skolotāja Anša Dermaka un viņa brāļa Arvja Dermaka paraugdemonstrējumi velotriālā.
Paldies skolotājam Ansim un Skolēnu parlamentam par lielisko Sporta dienu.


30.05.   notika Spēļu diena, kur 1. – 4. klašu skolēni attīstīja savas prasmes sadarboties un komunicēt. Paldies 8.b  un 6.d klases skolēniem, kuri atbildīgi iejutās tiesnešu lomās.


29.04. spītējot laika apstākļiem 1. – 4. klašu skolēniem norisinājās Sporta diena. Spītējot laika apstākļiem – smaidīgi dejoja un sportoja. Sporta dienas beigās mazos sportotājus gaidīja pārsteigums – skolotāja Anša un viņa brāļa Arvja paraugdemonstrējumi velotriālā. Paldies sporta skolotājiem Dacei un Ansim, kā arī tiesnešu komandai.


ESF  KAA projekta pasākums “Stiprs vēl stiprāks” 2019. gada 20. un 23. maijā

Pasākums notika kā interaktīva nodarbība, kurā  praktiskiem individuāliem  un komandu uzdevumiem,  profesionāļu pieredzes piemēriem un  situāciju analīzi  izglītojamie noskaidroja kādas ir profesijas sporta jomā, ar ko tās atšķiras, kas  tām kopīgs un atšķirīgs, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā profesionālajā jomā, kur apgūt sporta jomas profesijas? Izglītojamie mēģināja noskaidrot vai viņiem piemīt nepieciešamās prasmes šīs jomas profesiju apgūšanai. Nodarbības laikā  izglītojamie pilnveidoja savas sadarbības un komandas darba prasmes. Nodarbībā tika  realizēti dažādi  uzdevumi savu prasmju sporta jomā prezentēšanai un atbilstošo profesiju meklēšanai.  


„Maija pirmajās dienās 8.a un 10.b klašu skolēni kopā ar krievu valodas skolotājām Ludmilu Ziediņu un Marinu Jefremovu devās nelielā ceļojumā apskatīt vienu no krāšņākajām Krievijas pilsētām – Sankt-Pēterburgu. 3.maija rīta agrumā ekskursanti tikās pie skolas un jau ar autobusu devās ceļā. Trīs dienu laikā viņi apskatīja populārākos tūrisma apskates objektus Pēterburgā. Visspilgtāk skolēnu atmiņās ir palikuši redzētie skati Ermitāžā un strūklaku pilsētā Pēterhofā. Karaliski izrotātās istabas, lielie ūdenskritumi, strūklakas un apzeltītas skulptūras skolēniem atstāja vislabāko iespaidu. Tikpat pozitīvi skolēni atsaucās par braucienu ar kuģīšiem pa Ņevas upi. Neskatoties uz Pēterburgas bargajiem laikapstākļiem, skolēni ir priecīgi, ka viņiem tika dota iespēja savām acīm redzēt tiltu pacelšanos un brīnumainos saulrietus. Kā arī daudzi braucēji atzina to, ka mūsu kaimiņvalsts ielās valda pavisam cita atmosfēra un cilvēki tur ir pavisam citādāki, tādēļ ir arī laimīgi par to, ka ar gidu palīdzību varēja iepazīt tieši šīs Krievijas pilsētas vēsturi un izcelsmi.

Ekskursijas noslēgumā visi ļoti augsti novērtēja braucienu, paskaidrojot to, ka 3 dienu laikā braucēji vairāk satuvinājās un sadraudzējās savā starpā, kā arī tuvāk iepazīstināja vienu no atpazīstamākajām pilsētām visā pasaulē.” (8.a klases skolēni)

 “Ekskursija bija ļoti noderīga, informatīva, un interesanta, 4 dienas pagāja ļoti ātri. Galevanis, ka autobus bija ērts! Kā arī bija interesants ekskursijas ceļš,kas ļāva iedziļināties Pēterburgas vēsturē un izbaudīt arhitektūras skaistumus! Mūsu lielajam kolektīvam bija izdevība izbraukt ar metro, kur visi bija izbrīnīti cik dziļi viņš atrodas,bet cik smuki un krāšņi tajā paša laika tur ir! Kopumā ekskursija atstāja pozitīvu iespaidu, bet visvairak atmiņā palika nevis ekskursijas, bet tas, ka mūsu klases kolektīvs pa 4 dienām kļuva vēl draudzīgāks. Mēs visi pateicamies skolotājiem un gidiem par lieliskām pastaigām un ekskursijām.” (10.b klases skolēni)

„Neaizmirstams ceļojums, kurš paliks atmiņā uz visu mūžu. Ekskursija uz Pēterburgu bija pilna ar piedzīvojumiem, satriecošiem skatiem, greznām pilīm un krāšņu arhitektūru, kas spēja pārsteigt ikvienu. Kaut gan bija diezgan pavēsi, tas itin nemaz netraucēja izbaudīt atpūtu krāšņākajā Krievijas pilsētā un labi pavadīt laiku lieliskā kompānijā.” (10.b klases skolēni)


Konkurss “Beikerstrītas noslēpumi”

Konkurss “Beikerstrītas noslēpumi” bija ļoti interesants un neparasts. Man bija iespēja uzrakstīt savu detektīvu stāstu, kā arī, apbalvošanas laikā, uzzināt daudz jauna par mūsu pilsētu un atrast vietas, kur filmēja filmas par Šerloku Holmsu. Par šo pasākumu es uzzināju pateicoties manai krievu valodas skolotājai Marinai Jefremovai, kura piedāvāja piedalīties, kā arī atbalstīja mani. 
Pasākums ļāva man izpausties un izmantot savu fantāziju, par ko es esmu pateicīga. 9.c klases skolniece Margarita Švecova

Pēdējais zvans

Ir atkal maijs, klāt pieneņu un ceriņu, putnu dziesmu un ziedošu ābeļdārzu laiks, klāt 12. klašu skolēniem visnopietnākais, visatbildīgākais laiks- pēdējais zvans, tad eksāmeni un izlaidums.
12. a klases skolēni ieradās skolā savā 1. klases sapņu profesijas tēlā, savukārt 12.b klases skolēni bija izvēlējušies 50 – to gadu stilu, pieskaņojoties savai klases audzinātājai – vēstures skolotājai.


Sveicam!

Mūsu skolas komanda 11. maijā piedalījās 12. LATVIJAS ROBOTIKAS ČEMPIONĀTĀ un izcīnīja 1. vietu.
Komandā piedalījās:

 • Alise Mazā 3.a
 • Kristers Belinskis 3.c
 • Roberts Pahmurkins 5.a
 • Eduards Podrezs 5.a

Priecājamies par sasniegumiem! Veiksmi un izdošanos arī turpmāk!


Sveicam!

Maijs ir hokeja mēnesis un arī mūsu skolas 3.c klases skolnieks Rūdolfs Grīnbergs hokeja komandas “Zibeņi” sastāvā aizvadītajā nedēļā devās uz Maskavu, lai piedalītos turnīrā “Kubok Protivostojanije” . Visās piecās spēlēs HK “Zibeņi” izcīnīja zelta medaļas, triumfējot šajā turnīrā. Tāpat HK “Zibeņi” šajā sezonā ir izcīnījuši medaļas vairākos nozīmīgos starptautiskos turnīros gan Latvijā, gan citviet. Rūdolfs “Zibeņos” spēlē kopš komandas dibināšanas 2017.gada vasarā. Vairāk par komandu, rezultātiem, intersantas bildes, spēļu ieraksti – komandas FACEBOOK un INSTAGRAM kontos @hkzibeni . Rūdolf, lai veicas arī turpmāk!


Sveicam!

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā- 4. maijā!

Gleznas autore: Rīgas 84. vidusskolas 11. klases skolniece Ilze Jankevica


Atvērto durvju diena 9. klašu skolēniem

2019. gada 29. aprīlī plkst. 15:00 skolas aktu zālē
Informatīva sanāksme 9. klašu beidzējiem par uzņemšanu vispārējā vidējā izglītībā un vispārējās vidējās izglītības piedāvātajām programmām 2019./2020. m.g. 

Iestājpārbaudījums (tests) 2019. gada 10. maijā, plkst. 15:00

Plašāka informācija šeit>>>


ES KAA projekta pasākums mācību ekskursija “Ko un kas ražo Latvijā?”

2019. gada 24. un 25. aprīlī
ES KAA projekta ietvaros 7.-9. klašu interesentiem un 10.-12. klašu interesentiem bija iespēja doties uz Raunu un Raunas novadu, lai iepazītu uzņēmējdarbību tajās un ar to saistītās profesijas. Rauna tika izvēlēta tāpēc, ka jau trešo gadu pēc kārtās tā atzīta par vienu no veiksmīgākajām pilsētām uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā. Ekskursijai tika izvēlēti dažādu nozaru uzņēmumi.
Vispirms skolēni iepazinās ar darbu “Fabrikā Rauna”. Uzņēmums Fabrika Rauna ir koka paneļu māju ražotājs, kurš ir specializējies pilnībā pabeigtu un dzīvošanai ar visu nepieciešamo aprīkotu māju ražošanā. Fabrika Rauna savus spēkus ir apvienojuši cilvēki ar vērā ņemamu pieredzi ar uzņēmējdarbību, ražošanu un būvniecību saistītām nozarēm. Šobrīd Fabrika Rauna ir spēcīgs, eksportspējīgs ražošanas uzņēmums, kurš izvietots renovētās un mūsdienīgi aprīkotās telpās. Uzņēmuma darbinieki ir pieredzējuši savas jomas speciālisti, kas ļauj realizēt pasūtītāju ieceres kā Latvijā. tā arī aiz tās robežām. Uzņēmumam pieder reģistrēta preču zīme Double Win Houses un mājaslapa darbam Skandināvijā. Esam priecīgi, ka ļoti saspringta darba laikā, uzņēmuma vadība uzņēma skolēnus, parādīja un izstāstīja visu par uzņēmumu un tā darba nodrošināšanai nepieciešamajām profesijām.
Pēc tam skolēnu ceļš veda uz uzņēmumu “Raunas Lauktehnika”. Raunas Lauktehnika apzīmē elegantu eklektisku dizaina stilu ar aizsākumiem 1995.gadā, dabas skaistuma ieskautā un vismaz piecu lielāku ceļu krustpunktā – Raunā. Drosme, stipra griba un apņēmība, talantīgi amatnieki un negausīga vēlme radīt ir uzņēmuma pamatvērtības. Radīt skaistas mēbeles ir uzņēmuma darbinieku vēlme. Katrs projekts tiek apstrādāts ar lielu aizrautību, dziļi personisku pieskārienu un prasmīgi apmācītu aci. Uzņēmumam ir individuāla pieeja katram klientam un katrai uzticētajai lietai. Uzņēmums eksportē mēbeles ar latvisko identitāti, piedalās izstādēs, meklē jaunus partnerus. Izglītojamie varēja iepazītvisu ražošanas procesu un dažādas profesijas, kuras nepieciešamas, lai darbs šajā uzņēmumā noritētu veiksmīgi.
Ceriņu ģimenes uzņēmums “Siera ražotne” ir vienīgā vieta Baltijā, kurā top Zaļais siers ar pašu dārzā audzētu sierāboliņu. Saimniece Zane iepazīstināja skolēnus ar ražotni un cienāja ar trim beramo sieru veidiem – Zaļo sieru, sieru ar garšaugiem un sieru Ķiplociņš, kā arī veselīgo gī sviestu un pikanto knapsieriņu. Skolēniem bija iespēja uzzināt un vērot, kā paralēli siera dzīvei, ar rokām tiek meistaroti dažādu veidu Mājas makaroni no īstām lauku olām – krāsainie, pilngraudu, ar sierāboliņu, ar garšaugiem, ar dillēm, ar halapenjo pipariem, kaņēpēm, baravikām u.c. Skolēni uzzināja kā no idejas radies stiprs uzņēmums, kādas prasmes un spējas nepieciešamas tā veiksmīgai vadīšanai un biznesa stiprināšanai un paplašināšanai.
SIA “Latnature” ir ražotne, kur top dārzeņu čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas gatavoti pēc īpašas receptes tos kaltējot zemā temperatūrā – no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem un kalē kāpostiem. Vēl uzņēmums nodarbojas ar veselīgu našķu- ogu konfekšu un sēklu, ogu mikšļu ražošanu. Uzņēmums ar savu produkciju ir iekarojis vietu Latvijas tirgū un brīžiem pat nevar nodrošināt lielo pieprasījumu. Lai diversificētu darbību, uzņēmumam pieder arī siltumnīcas, kur tiek audzēti dažādu škirņu ziedu stādi. Uzņēmuma saimniece skolēniem laipni izrādīja savu uzņēmumu, detalizēti izstāstīja par tā veidošanu, vadīšanu- savām veiksmēm un neveiksmēm un darbības pilnveidošanu un paplašināšanu. Saimniece ar saviem palīgiem mūs laipni pacienāja ar ražotnē saražotajiem gardumiem!
Ekskursijas noslēgumā mūsu ceļš veda uz zemnieku saimniecību “Ķeveiti”. Saimniecībā dzīvo un strādā bijušie rīdzinieki Marika un Mārtiņš Riekstiņi. Marika ir arhitekte, kas paralēli darbam saimniecībā kā frīlansers strādā pie dažādiem arhitektūras projektiem un nodarbojas ar dažādu mākslas un dizaina priekšmetu radīšanu. Saimnieks ir atbildīgs par tehniskajiem darbiem. Saimniecība nodarbojas gan ar aitkopīgu, gan putnkopību, gan audzē zivis. Saimnieka vaļasprieki ir mūzika un ralliji, darbnīcā paša rokām tiek veidots jaunais sacīkšu auto. Arī lauksaimniecības tehnika tiek labota pašu spēkiem. Acis priecē sakārtotā lauku vide, kura iepriecina ne tikai viesus, bet arī pašus saimniekus. Saimnieki mums parādīja visu zemnieku sētu, izstāstīja par zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi saimniekot. Uzzinājām, ka galvenais ir visu laiku attīstīties, mācīties un meklēt atbildes uz saviem jautājumiem!
Ekskursijas laikā izglītojamajiem bija iespēja uzzināt kā savus sapņus īsteno uzņēmēji pie kuriem viesojāmies. Bija iespēja pabūt arī Raunas pilsdrupās un iepazīt to vēsturi, aplūkot Raunu no skatu torņa.


Ir paziņoti Matemātikas konkursa “Ķengurs-2019” rezultāti

2.klašu grupā no 2528 dalībniekiem
Ričards Judins (2.b) ieguvis 17.vietu Latvijā.
Ronalds Bērziņš (2.d) ieguvis 34.vietu Latvijā.
Agija Grēniņa (2.a) ieguvusi 54.vietu
Ralfs Petrovičs (2.a) ieguvis 94.vietu.

3.klašu grupā no 2585 dalībniekiem
Matīss Zirdziņš (3.d) ieguvis 1.vietu Latvijā.
Marko Trenmors (3.d) ieguvis 6.vietu Latvijā.
Estere Jurjure (3.d) ieguvusi 9.vietu Latvijā.
Ērika Opse (3.d) ieguvusi 44.vietu.
Jana Zaharenko (3.c) ieguvusi 48.vietu.
Gustavs Tekutis (3.d) ieguvis 72.vietu.
Ojārs Ruseckis (3.d) ieguvis 88.vietu.

4.klašu grupā no 2620 dalībniekiem
Kārlis Seņavskis (4.a) ieguvis 18.vietu Latvijā.
Alekss Ankurs (4.a) ieguvis 46.vietu Latvijā.
Samanta Āboliņa (4.c) ieguvusi 62.vietu Latvijā.

Uz apbalvošanas ceremoniju 26. aprīlī, plkst. 12:15 kinoteātrī “Splendid Palace” (Elizabetes iela 61, Rīga) tiek aicināti Ričards Judins, Matīss Zirdziņš, Marko Trenmors, Estere Jurjure, Kārlis Seņavskis.

Sveicam mūsu skolas izglītojamos ar izciliem un ļoti labiem rezultātiem matemātikas konkursā!
Paldies izglītojamo skolotājiem, Guntai Sakavičāi un izglītojamo vecākiem!


Darba pasaules iepazīšana

Pasākums karjeras atbalstam ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“ Darba diena teātrī”
Aprīlī karjeras atbalstam 7. klašu jauniešiem bija iespēja viesoties Dailes teātrī. Iepazināmies ar profesiju daudzveidību teātra aizkulisēs un darba telpās. Pārsteidzošais atklājums bija uzzināt, ka teātrim nākošgad svinēs simtgadi, ēka ir 11 stāvus augsta, tajā ir 3 skatītāju zāles, kur vienlaicīgi var spēlēt 42 štata aktieri. Teātra darbību nodrošina 225 darbinieki, kuru sadarbības rezultātā skatītājiem ir iespēja baudīt regulāras un kvalitatīvas izrādes. Iepazināmies ar rekvizītora, galdnieka, skatuves strādnieka, gaismas un skaņas operatora, kasiera, mārketinga speciālista, grimētāja, friziera , stilista, kostīmu mākslinieka, scenogrāfa, horeogrāfa un režisora profesijām. Pētot teātra aizkulises apmeklējām aktieru darba telpas, varējām iztēloties gatavošanas drudzi pirms izrādes un iejusties aktieru lomās, pielaikojot neskaitāmus skatuves tērpus. Viena no galvenajām jauniešu atziņām – atgriezties teātrī.


Sveicam!

Sveicam 4.-5. klašu zēnu komandu

 • Emīls Jirgensens 4.a
 • Renārs Kovaļovs 5.a
 • Kristers Leksis 5.a
 • Markus Jubelis 5.a
 • Matīss Zīverts 5.a
 • Rihards Krusts 5.b

ar izcīnīto 1.vietu Rīgas Vidzemes priekšpilsētas finālsacensībās florbolā un iekļūšanu Rīgas pilsētas finālā, kurā 26.aprīlī tiksies 6 labākās Rīgas skolu florbola komandas!

Paldies sporta organizatoram J.Razgalim un puišu vecākiem par  atbalstu!

Uzvaru un veiksmi mūsu skolas florbolistiem finālā!


MMC Meridian matemātikas konkursa laureāti

16.aprīlī notika Matemātikas konkursa MMC JUNIOR apbalvošana 1. un 2.klašu skolēniem. 1.klašu grupā konkursā piedalījās 1061 dalībnieks. Uz finālu tika uzaicināti labākie 30.
Mūsu skolas 1.a klases skolnieks Rolands Fedorenkovs ieguva 3.vietu.
Atzinības rakstus un medaļas par ļoti veiksmīgu piedalīšanos ieguva arī

 • 1.a klases skolēni Adriāna Zeile (16.vieta) un Kristians Volkovs (13.vieta);
 • 1.b klases skolnieks Roberts Sārs (13.vieta);
 • 1.c klases skolniece Dana Gaidai (29.vieta).

2.klašu grupā konkursā piedalījās 1045 dalībnieki. Uz finālu tika uzaicināti labākie 30.

 • 2.b klases skolēns Ričards Judins ieguva 4.vietu.

Atzinības rakstus un medaļas par ļoti veiksmīgu piedalīšanos ieguva arī

 • 2.a klases skolēni Agija Grēniņa (17.vieta) un Niks Nauris Guļajevskis (22.vieta).
 • 2.d klases skolnieks Kristers Murds (18.vieta).

Sveicam izglītojamos un skolotāju Guntu Sakaviču!


Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference

Piektdien, 12. aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Gandrīz pustūkstotis skolēnu no 117 Latvijas skolām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) telpās studentu pilsētiņā Ķīpsalā prezentēja 387 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) sešās zinātņu nozaru grupās. Šogad skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei – intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos.

Konferencē savus darbus prezentēja arī mūsu skolas skolēni – V.Baltrušuna, E.Kočāne, V.Lovniece un A.P.Simonovs. Visi četri intervijas izturēja godam!

Ir arī godalgotas vietas –

2.pakāpe A.P.Simonovam par darbu “Ievu tīklkodes Yponomeuta evonymella kodolu poliedrozes vīrusa klātbūtnes pierādīšana kāpuros, novājinot to imunitāti, un vīrusa izdalīšana”.

3.pakāpe V.Lovniecei par darbu “Makulas pigmenta blīvuma rādījumi Rīgas 84.vidusskolas jauniešu grupā”.

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem!

Abu darbu vadītāja ir skolotāja I.Šneidere! Paldies viņai par sniegto atbalstu skolēniem!


Noticis “Rēķini galvā” Latvijas kārtas fināls

22.martā Rīgas 28.vidusskolā notika Starptautiskā projekta “Rēķini galvā! Latvijas finālsacensības. Tajās piedalījās 3.d klases skolnieki Marko Trenmors un Matīss Zirdziņš un 1.a klases skolnieks Rolands Fedorenkovs. Viņi ir labākie rēķinātāji galvā no 650 skolēniem, kas piedalījās šo sacensību pirmajās trīs kārtās. Visi zēni finālā uzrādīja labus rezultātus un saņēma Atzinības rakstus.
Rolands Fedorenkovs ieguva tiesības 27. aprīlī Latviju pārstāvēt Starptautiskajās”Rēķini galvā!”  sacensībās, kas notiks Igaunijas pilsētā Kilingi – Nomme. Viņš ir labākais  rēķinātājs galvā Latvijā starp visiem pirmo klašu skolēniem.

Veiksmi viņam un paldies skolotājai Guntai Sakavičai!


Mācību ekskursija uz LU Zinātņu māju ( 04.04.2019.)

4. aprīlī vidusskolēnu interesentu grupa devās mācību ekskursijā uz februārī atvērto LU Zinātņu māju. Tā ļoti  atšķiras no iepriekš iepazītās Dabas mājas gan ar savu ārējo izskatu, gan telpu izvietojumu un funkcionalitāti. Zinātņu mājā iekārtojušās divas LU fakultātes: matemātikas un fizikas fakultāte, Medicīnas fakultāte. Zinātņu mājā ir  6 institūti: Fizikas institūts; Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts; Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts; Atomfizikas un spektroskopijas institūts; Materiālu mehānikas institūts; Astronomijas institūts. Ēkai ir 7 virszemes stāvi, pagrabstāvs un jumta stāvs. Iekštelpu kopējā platība: 19 944m2 – 8 semināru telpas; 15 auditorijas; lielā auditorija ar 320 vietām; 6 vidējas auditorijas ar vietu skaitu virs 50; 8 mazās auditorijas ar vietu skaitu zem 50; 78 zinātniskās un mācību laboratorijas;2 datorklases ar 48 darba vietām. Ēkas centrā ir iekštelpu ātrijs, pret kuru novietoti kabineti un laboratorijas. Viss ir ļoti gaišs – to veicina gan gaišā koka apdare, gan virs ātrija izbūvētie stikla griesti un telpu stikla sienas..Ātrija centrā  izbūvētas galvenās kāpnes, kas ved no 1. uz 2. stāvu un kuras dažādos gadījumos kalpos gan par atvērto auditoriju, gan vietu, kur notiks lieli pasākumi vai izstāžu atklāšanas. Zinātņu mājā paredzēts izbūvēt LU pirmo tā saukto “tīro telpu” jeb laboratoriju ar piesārņojuma kontroli. LU Lāzeru centra vajadzībām pagrabstāvā ir izbūvētas speciālas telpas ar antivibrāciju grīdu precīzu optisko mērījumu iegūšana. Ēkā ir moderna bibliotēka, datoru bibilotēka un uzlādes centrs un daudz atsevišķu telpu individuālam un grupu darbam un atpūtai. Skolēni varēja iepazīt ēku un piedalījās nodarbībā par atomu izpēti ar lāzeriem un iepazina Atomfizikas un spektroskopijas institūta laboratorijas.


7.a klases skolēni iepazīst Finanšu Laboratoriju un bankā nepieciešamās profesijas ( 01.04.2019.)

1.aprīlī 7.a klases skolēni devās uz Swedbank galveno ēku, lai iepazītu bankā nepieciešamās profesijas,  mūsdienu darba tirgus Top 10 prasmes  un izspēlētu spēli Finanšu laboratorijā. Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas  elementiem, kuras ietvaros skolēni tika aicināti doties Finanšu misijā. Skolēniem bija jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību, tostarp budžeta plānošanu, atbildīgu aizņemšanos, personības attīstību, drošību e-vidē un 21. gadsimta prasmēm saistītiem jautājumiem, Spēles laikā skolēniem bija jāiegūst šifrs, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu. Jauniegūtās zināšanas un prasmes, kas ļaus skolēniem savas finanses plānot pārdomāti un droši, būs efektīvi pielietojamas gan uzreiz, piemēram, rīkojoties ar kabatas naudu, gan nākotnē, iespējams, pat uzsākot savu uzņēmējdarbību.  Tā kā uzdevumi bija pildāmi komandās, Finanšu laboratorijas apmeklējums attīstīja skolēnu prasmes sadarboties un strādāt komandā kopīga mērķa sasniegšanai. Pēc spēles skolēni diskutēja par darba tirgus Top 10 prasmēm, analizēja vai tās piemīt pašiem un kā tās attīstīt. Skolēni uzzināja par to kādas profesijas nodrošina stabilu un drošu bankas darbu . Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja palūkoties uz Rīgu no ēkas skatu platformas.


ES KAA pasākums “Mācies darot” (29.03.2019.)

29. martā 10.-11. klašu skolēniem notika ES Karjeras attīstības atbalsta projekta pasākums “Mācies darot”. Tajā skolēni uzzināja par uzņēmēja profesiju, par to kā uzsākt uzņēmējdarbību, kā atrast jomu, kurā veidot savu uzņēmumu. Skolēniem ar piemēriem tika stāstīts par prasmēm, kuras nepieciešamas uzņēmēja profesijā. Nodarbības  laikā tās dalībnieki pildīja dažādus uzdevumus- būvēja savas biznesa idejas, produktus  un to pārdošanas ķēdītes. Skolēni mācījās pielietot  savas prasmes, izspēlējot dažādas situācijas: pirmo tikšanos ar klientu, jautājumu uzdošanu, sociālo mēdiju lietošanu uzņēmējdarbībā, mācījās veidot attiecības ar komandas biedriem. Skolēni uzzināja  uzņēmēja galvenos darba pienākumus, darba vidi, pienākumus, darba laiku,  atbildību. Skolēni konstatēja, ka uzņēmēja profesija un darbs šajā jomā var būt aizraujošs un mūsdienīgs, īpaši tad, kad vienīgie instrumenti ir trakas idejas, sirdsbalss un fanātisks darbs.


Sveicam!

Sveicam vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu “Saule”  ar veiksmīgu dalību savā pirmajā koncertā Madlienas kultūras namā.


Sveicam!

 • Sveicam Gabrielu Safranovu un Alisi Mazo ar sekmīgu startu Rīgas skolu konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”
 • Sveicam Kristu Krūmvēveri un Elīzu Markovsku ar iegūto II pakāpi Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā
 • Sveicam Elīzu Hofšteiteri un Neilu Rotkāju ar iegūto III pakāpi Rīgas skolēnu skatuves runas konkursā

2019. gada martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. un 2. klašu skolēni viesojās Latvijas Leļļu teātrī pasākumā “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”.

Ekskursijas sākumā skolēnus laipni sagaidīja ekskursijas vadītāja. Ciemošanās turpinājumā sekoja aizraujoša ekskursija pa teātri, kuras laikā iepazīstināja ar teātra vēsturi un izrāžu aizkulisēm. Bija iespēja aplūkot Leļļu teātra muzeja ekspozīcijas, kurās atspoguļota teātra vēsture. Iespēja saprast leļļu darbošanās mehānismu.

Devāmies pa šauriem gaiteņiem, lai kaut nedaudz ielūkotos teātra darbinieku ikdienas nodarbēs. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar daudzveidīgām profesijām. Ar profesijām, kuras skolēni dzirdēja pirmo reizi- gaismotājs, skaņu operators, izrāžu vadītājs, tērpu un dekorāciju meistari. Skolēniem bija iespēja arī ielūkoties teātra aizkulisēs. Sajust noslēpumainību un satraukumu.

Ekskursijas noslēgumā bija iespēja arī izvēlēties kādu no teātra butaforijām un nofotografēties jautrā bildē. Ekskursija bija jautra, izzinoša, interesanta, noslēpumaina un atraktīva.


 

Darba pasaules iepazīšana

(Pasākums karjeras atbalstam ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

“Mana karjeras iespējas dārzā”

Karjeras atbalstam 4. klases skolēniem marta vidū tika piedāvāta iespēja iepazīties  Nacionālā botāniskā dārzā Salaspilī ar profesiju daudzveidību un darba vidi, kā arī uzzināt ar kādu mērķi šeit strādā. Skolēnu uzmanību piesaistīja oranžērija, kur mūs sagaidīja gide Dace Miezīte.    NBD Salaspilī reprezentē Latviju savā nozarē. Dārzā izveidotas kūltūraugu kolekcijas, kādas ir vienīgi šeit – Salaspilī . NBD zinātnieki lepojas ar Latvijā selekcionētām augu šķirnēm, ar  Latvijas savvaļas augu un kultūraugu šķirņu genofonda saglabāšanu. Dārza teritorija ir 129 hektāros, bet vasarā tā piesaista turpat vai 100 darbinieku.  Pētnieki, elektriķi, santehniķi, traktoristi, grāmatveži un citi speciālisti ikdienā nodrošina oranžērijā gaismu, temperatūru, mitrumu, ventilāciju …

4. klases skolēni, strādādami nelielās grupās, ar lielu azartu parādīja, kā katrs no speciālistiem profesionāli dara savu darbu.  Komanda  “Agave”,  “Zvaigznītes” un arī pārējās grupas, spēja parādīt, ka augi jūtas labi un darbi oranžērijā ir interesanti un atbildīgi.   Ieinteresēja modernās  inženiertehniskās iekārtas, kuras vada ar  IT palīdzību.  Vairāki skolēni izrādīja interesi par gides darbu.  Paldies, gidei Dacei Miezītei par neaizmirstamu atklāsmi karjeras atbalstam.

“Ko es vēlos sasniegt?”

Karjeras atbalstam, iepazīstot profesiju daudzveidību, 5.a un 5.b klases skolēni marta pēdējās dienās tikās ar Mārtiņu Gulbi, kurš savas zināšanas un prasmes izmanto ķīmiķa – uzņēmēja darbā. Tika atbildēti jautājumi: kā izvēlējos zinātni, kur un kā strādāt, cik pieprasīti dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū. Skolēnus ieinteresēja saruna, kā darbā izmantot ķīmijas un fizikas zināšanas, ko vēl plānoju sasniegt un darīt. Kā apliecinājums darba jomas iespējām, tika rādīti un veikti eksperimenti un demonstrējumi.

5.c un 5.d klases skolēni karjeras atbalstam iepazina aktiera profesiju un profesijā pielietotās prasmes un zināšanas. Aktiera meistarībā ieinteresēja Mihaila Čehova Rīgas  Krievu  teātra aktieris Vitālijs Jakovļevs.

( PKK 4.-7. klašu grupā Dace Vilerte) 28.03.2019


Apraksts par Rīgas 84.vidusskolas Žetonvakaru 2019

“Paldies Rīgas 84.vidusskolai par milzu ieguldīto darbu mūsu skolas gadus pārdzīvot nedaudz vieglāk! Jūs esat tie, kas nes un nesīs ceļa gaismu dzīvei katram no mums. Novēlām skolai, lai, svinot skolas 40 gadu jubileju, arī vēl pēc 40 un vairāk gadiem paliek tā dzirkstelīte Jūsos, lai katrs absolvents varētu teikt ar lepnumu krūtīs: “Es esmu mācījies Rīgas 84.vidusskolā!”

Skolā Žetonvakars notiek katru gadu pirmajās marta dienās, lai varētu padarīt, kāds tad ir bijis skolas gads 12.klašu skolēniem. Ir izveidojusies tradīcija, ka 11.klašu skolēni pasniedz žetonus 12.klasēm, lai vienpadsmitie saprastu, cik tomēr ir nozīmīgs Žetonvakars divpadsmitajiem. 11.klases šogad izdomāja iejusties 12.klašu skolēnu lomās, attēlojot tos un parādot viņiem raksturīgākas īpašības. Pēc 11.klašu priekšnesumiem, 12.klases  priecēja ar saviem priekšnesumiem. 12.a klase parādīja vairāk skolas ikdienu, kādas bija savstarpējās attiecības vidusskolas sākumā līdz pat kopīgiem piedzīvojumiem ārpus skolas. Savukārt, 12.b klase parādīja, kāda bija viņu klase ārpus skolas, braucot dažādas ekskursijās vai vienkārši pavadot labi laiku kā klase.

Žetonvakars nav tikai par 12.klašu skolēniem, bet arī par skolu kopumā, tāpēc abas 12.klases vēlas pateikties skolas vadībai, klases audzinātājiem un skolotājiem ar ieguldīto darbu un zināšanām un atmiņām, kas vienmēr 12.klasi vedīs cauri dzīvei.

 Rīgas 84. vidusskolas 12. klašu skolēni


Sveicam!

Sveicam Linardu Smaginu ar 3. vietu Valsts matemātikas olimpiādē

Liels paldies matemātikas  skolotājai  D. Orbidānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam MMC konkursa uzvarētājus 2019./2019.m.g.

 • Matīss Zirdziņš (3.kl.)- 7. vieta
 • Estere Jurjure (3.kl.)- 18. vieta
 • Artūrs Judins (5.kl.)- 7.-8.. vieta
 • Artūrs Berovskis (7.kl.)- 2. vieta

Liels paldies matemātikas  skolotājām  D. Orbidānei, I. Dunkei un G. Sakavičai par skolēnu sagatavošanu konkursam


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas matemātikas olimpiādē

 • Artūrs Judins (5. kl.)- 2. vieta
 • Renārs Kovaļovs (5. kl.)- 2. vieta
 • Raimonds Gabrāns (5. kl.)- 2. vieta
 • Artūrs Berovskis (7. kl.)- 2. vieta
 • Alise Brutāne (5. kl.)- 3. vieta
 • Mārtiņš Oleksāns (6.kl.)- 3. vieta
 • Markuss Jubelis- (5. kl.)- atzinība
 • Sofija Bondarenko (5. kl.)- atzinība
 • Rihards Krusts (5. kl.)- atzinība
 • Anna Majakova (8. kl.)- atzinība

Liels paldies matemātikas  skolotājām I. Dunkei, D. Orbidānei, M. Kvēpai, S. Naglei un skolotājam M. Geidānam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2018./2019.mācību gadā projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sākumskolā jau ir notikuši vairāki karjeras atbalsta pasākumi. 2019.gada 19., 20., 21. un 26.februārī 3.klasēm notika pasākums “Ārsta kabinetā”, kurā laikā skolēni guva sākotnējo priekšstatu par ārsta profesiju. Aptaujājot skolēnus, katram bija atšķirīgas lietas, kas patika, bet daudzus skolēnus sajūsmināja iespēja redzēt īstu cilvēka skeletu. Patika arī tas, ka varēja redzēt, kā izskatījās ārsta kabinets senākos laikos un mūsdienās.
Pirmajā semestrī no 8.oktobra līdz 12.oktobrim Karjeras nedēļas ietvaros notika pasākums “Atver profesijai durvis”, kura laikā skolēni pētīja profesijas- kāda ir profesijas darba vide, kādi instrumenti, darba rīki un materiāli ir nepieciešami, kā ģērbjas šīs profesijas pārstāvji, un izveidoja informatīvus plakātus par iepazītajām profesijām, un izlika šos plakātus pie klašu durvīm. Skolēni labprāt gan starpbrīžos, gan pēc stundām pētīja izliktos informatīvos plakātus.
Savukārt, 9.,10., 11., 12.oktobrī 3.klasēm notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti ugunsdzēsēju profesiju”, kura laikā skolēni devās uz Latvijas ugunsdzēsības muzeju un iepazinās ar ugunsdzēsēju profesiju. Pirms tam skolēniem bija notikusi grupu nodarbība “Glābēju profesiju daudzveidība” , kuras laikā skolēni uzzināja, cik dažādi var būt glābēji un viņu veicamie pienākumi, ugunsdzēsēji, protams, ir vieni no glābējiem. Skolēniem bija arī iespēja aiziet uz ugunsdzēsēju depo un redzēt, ar kādām mašīnām un kādu aprīkojumu, ugunsdzēsēji dodas uz notikuma vietu.


Multimediāls koncerts “Mana tautasdziesma”

20.februārī 7.d klases skolēni apmeklēja ne tikai K. Barona muzeju, bet pēc tam bija iespēja piedalīties multimediālā koncertā “Mana tautasdziesma”. Koncerta  ir muzikāls stāsts par latviešu tautasdziesmām, kas ir tik skaistas, ka var cienīgi ieņemt vietu blakus mūsdienu populārākajiem hītiem. Mērķis ir parādīt, ka tautasdziesmas nav kaut kas vecmodīgs, bet mūsdienīgās aranžijās tās skan moderni un jauniešus piesaistoši. Izrādē piedalījās: Aija Andrejeva, Ralfs Eilands, Ansis Jansons, DJ Monsta/ DJ Kri, Arnis Mednis, Juris Strenga.

Koncerts notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Ziedoņa zālē. Tā bija neliela, omulīga zāle, kurā katra skaņa plūst jauki un maigi. Kopā dziedāšana vienoja visus skatītājus … (Laura 7.d).

Koncerts bija interesants, bija interesanti vērot, kā dažādos veidos var stāstīt, dziedāt tautasdziesmas. Vairums klausītāju dziedāja līdzi, arī es dažām dziesmām zināju vārdus un dziedāju līdzi, kas ir pierādījums, ka tautasdziesmas zina, saglabā un dzied arī mūsdienās, kas manuprāt ir ļoti labi… (Artūrs 7.d)

Koncerts man ļoti patika. Redzēju klausītājus, kuri dziedāja līdzi  un zināja vārdus ļoti daudzām dziesmām – tas mani patiesi priecēja. Koncerta nobeigumā jau dziedāja lielākā daļa zālē sēdošo…. (Laura 7.d).


Nodarbība  – “Parole:BBB”

Rīgas 84. vidusskolas 3.c klases skolēniem “Latvijas skolas somas” ietvaros bija lieliska iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā – Parole:BBB.  Tas bija patiesi aizraujošs baleta burziņš bērniem. Nodarbība notika Latvijas Nacionālās Operas un Baleta treniņu zālē. Ne meitenes, ne zēni dīkā nesēdēja- jauno baleta mākslinieku vadībā skolēniem bija iespēja iepazīt un izmēģināt baletam raksturīgās roku un kāju pozīcijas, soļus un kustības, visi kopā iestudēja nelielu deju epizodi. Ļoti aizraujoši bija pielaikot dažādus kostīmus un iemēģināt rekvizītus no baleta izrādēm.

 1. c klases skolēnu atziņas pēc nodarbības:
 • Man ļoti patika tas, ka pēc nodarbības varēja pārģērbties.
 • Es pirmo reizi biju šajā ēkā – tā ir tik skaista.
 • Man patika uzzināt par mūs latviešu baletdejotāju ikdienu. Gribējās, lai nodarbība turpinātos un būtu garāka.
 • Mūsu trenerītes bija profesionālas un smaidīgas, spēja ieinteresēt ikvienu. Iesildīšanās bija ļoti jautra.
 • Lai arī balets nav tas, kas mani uzrunā, bet nodarbība bija ļoti interesanta, ieguvu daudz ko jaunu, patika pārģērbties. Iesaku visiem.
 • Man patika izpildīt vingrinājumus, tie nebūt nebija viegli. Pēc nodarbības jutos patīkami piekususi.
 • Ļoti patika pielaikot dažādus tērpus. Patika, ka varēja apskatīt un aptaustīt dažādus izrāžu rekvizītus.
 • Man ļoti patika stiepšanās vingrinājumi. Jautri bija lēkāt. Es domāju, ka balets ir ļoti interesants deju veids. Domāju, ka es varētu būt baletdejotāja.
 • Man viss patika, viss likās viegli, jo kādreiz 3 gadus gāju baletā. Sapratu, ka to vēlos turpināt.

Kas un kā palīdz produktam nokļūt uz galda. Pasākums karjeras atbalstam  ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Kādā profesijā tu varētu strādāt, lai produkts nonākt uz galda? Kāpēc dažus produktus sauc par ekskluzīviem? Atbildes šiem jautājumiem zina 6. klases skolēni, kuri  februārī piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Laimas” šokolādes muzejā un meistardarbnīcās.
6. A klases skolēni Juris, Lauris N. un Linards atzīst, ka dizainera, konditora un pārdevēja – menedžera darbi ir redzamākie un iedvesmojošākie, lai kādu no tiem varētu izvēlēties par savējo. Īpaša rūpība un pacietība nepieciešama degustācijā un ekskluzīvo konfekšu veidošanā.
Krišjānis no 6. A  klases : “Es labprāt strādātu par tehnisko iekārtu meistaru vai arī par  tehniskās sistēmas uzraugu – operatoru.”
Pēc darba meistarklasē, skolēni atzina, ka šokolāde ir īpaši garšīga, bet tās iegūšanā nepieciešams ieguldīt ilgstošu un grūtu darbu vairāk kā 25 profesiju apjomā.  Ar darba vidi, kurā rodas un veidojas produkts, kas nonāk uz mūsu galda, iepazīstināja gide Diāna. Viņa radīja interesi arī par savu – gides profesiju.  Paldies, par neaizmirstamu piedzīvojumu karjeras atbalstam.

( PKK 4.-7. klašu grupā Dace Vilerte)


Starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2019”

ES Karjeras attīstības atbalsta projekta pasākumu  ietvaros 122 mūsu skolas 9.-12. klašu skolēni apmeklēja izstādi “ Skola 2019”, kas norisinājās Ķīpsalas izstāžu hallē no  2019. gada 1. marta līdz 3. martam.

Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku jauniešiem prezentēja vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti varēja uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību palīglīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. 
Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Rīgas Ekonomikas augstskola, Biznesa augstskola “Turība” u. c. informēja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpus studiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2019./2020. mācību gada studiju programmas.

Ar profesionālās izglītības priekšrocībām, ko var iegūt jau pēc 9. klases un arī pēc vidusskolas absolvēšanas, iepazīstināja Rīgas Valsts tehnikums, Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledža, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Liepājas Jūrniecības koledža, Valmieras tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums, profesionālā vidusskola “RIMAN”, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Birutas Mangeles Starptautiskā stilistu skola u. c.

Savukārt, ja nākotnes plānos ietilpst mācības ārvalstīs,  varēja izmantot iespēju – aktuālāko informāciju par izglītības iespējām uzzināt tieši no ārzemju mācību iestāžu pārstāvjiem Pirmoreiz “Skola 2019 ” darbojās Atvērtā skatuve, uz kuras izstādes dalībnieki 20 minūšu garās prezentācijās interesentus iepazīstināja ar savu mācību iestādi un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu. 

Lai skolēni gūtu priekštatu par dažādām profesijām un atklātu sev arī ko pilnīgi jaunu, daudzi izstādes dalībnieki apmeklētājiem piedāvāja iespēju izmēģināt roku vienā vai otrā arodā!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

 • Artūrs Ņikitenko (12.kl.)- 1.vieta;
 • Kristers Šavalgins (11.kl.)- 2. vieta;
 • Andrejs Simanovs (11.kl.)- 3.vieta.

Liels paldies ģeogrāfijas  skolotājai I. Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam Annu Majakovu ar iegūto 2. godalgoto vietu Rīgas pilsētas vācu valodas olimpiādē

Liels paldies vācu valodas skolotājai A. Akmentiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē

 • Linards Smagins (11. kl.)- 2. vieta;
 • Mārtiņš Daugavietis (9.kl.)- atzinība;
 • Valērija Baltrušuna (11.kl.)- atzinība;
 • Artūrs Korotkijs (12.kl.)- atzinība.

Liels paldies matemātikas skolotājai D. Orbidānei  un M. Kvēpai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Šajā mācību gadā Kristers Farnasts (4.d) trīs kārtās piedalījās neklātienes matemātikas konkursā “Hei, matemātiķi!”, ko organizē Pārgaujas novadā. 
Fināls notika 2.martā Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, kur klātienē tikās labākie risinātāji. 
Kristers ieguva 2.vietu. Apsveicam!

Sveicam!

Matemātikas konkursā “Matemātiskā daudzcīņa”, ko organizē privātā vidusskola “Klasika”,
Kristers Farnasts (4.d) – 2.vieta.
Matīss Zirdziņš (3.d) – 2.vieta.


Rīgas 84. vidusskolā Vecāku diena 21.03.2019.

No plkst. 15.00 līdz 19.00. individuālās tikšanās ar :

 • mācību priekšmetu skolotājiem
 • klašu audzinātājiem
 • skolas vadību
 • atbalsta personālu

Plkst. 18.30 izglītojoša lekcija “Cukura diabēts – tas var skart ikvienu no mums” lektore  – diabēta apmācības māsa Ilze Veilande.
* Pēc lekcijas būs iespēja BEZ MAKSAS noteikt cukura līmeni asinīs.


Tikšanās ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru  Valteru  Ščerbinski

10. klašu skolēni tikās ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinski. Interesenti uzzināja kā radās doma veidot Nacionālo Enciklopēdiju, kas jādara redaktoram un kā tiek veidota enciklopēdija.  Skolēni uzzināja kādi ir redaktora un darbinieki galvenie darba pienākumi. Skolēniem tika parādīti abi varianti- gan izdevums grāmatas formātā, gan elektroniskais izdevums. Elektroniskā enciklopēdijas versija visu laiku tiek papildināta. Tā kā šķirkļus veido zinātnieki, tad tiem ir augsta ticamības pakāpe. Interesenti uzzināja kā izmantot fotoattēlus un atsauces no enciklopēdijas elektroniskās versijas. Nacionālā enciklopēdija ir universāla populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un šķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpašs drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi. Saskaņā ar šo vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilstošos tehnoloģiskos apstākļos. Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu nodrošina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodrošina redakcijas praktisko funkciju īstenošanu.


Tikšanās ar vēstnešiem no Zviedru Ekonomikas Augstskolas

Interesentiem no vidusskolas  bija iespēja tikties ar studentiem vēstnešiem no Zviedru Ekonomikas Augstskolas. Skolēni no studentiem  uzzināja par studiju iespējām augstskolā, studiju vidi un procesu, par to kā notiek studentu dzīve gan mācību procesā, gan kultūras jomā. Skolēni uzzināja par to kā iestāties augstskolā, kā sekmīgi sagatavoties studijām. Visus interesēja iegūtās izglītības kvalitāte un nākotnes darba iespējas.


2019. gada 13. februāris

Šogad Ēnu dienā piedalījās 44 mūsu skolas 7.-12. klašu skolēni. Tika iepazītas dažādas profesijas. Skolēni ēnoja  arhitektus, IT speciālistus,  politiķus,  programmētājus,  ārstus, reklāmas un mārketinga speciālistus,  māksliniekus, skolotājus, banku speciālistus, personāla atlases speciālistus, būvuzraugus un būvniecības speciālistus, energo speciālistus, sporta speciālistus. Diena bija iespaidiem bagāta, jo ēnu devēji bija parūpējušies par saturīgu programmu, lai skolēni pēc iespējas vairāk varētu iepazīt izvēlētās profesijas  un to nianses.

Lūk skolēnu dažas domas par Ēnu dienu:
“Šogad es ēnoju neirologu Gunti Kareli Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīcā. Izvēlējos tieši šo vakanci, jo pagājušajā gadā iepazinu neirologa darbu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, bet šogad vēlējos redzēt tā darbību nu jau citā slimnīcā. Konkurss bija salīdzinoši liels (6 ēnotāji uz vienu vietu), bet pirmajā pieteikšanas nedēļā saņēmu atbildi:” Apsveicu! Jūs esat apstiprināts ēnošanai mūsu slimnīcā!” .Šajā Ēnu dienā es vēlējos iegūt atbildes uz vairākiem sevis interesējošiem jautājumiem, kas saistījās ar studijām, uzņemšanu rezidentūrā un darbību šajā slimnīcā kopumā. Tomēr pēc šīs Ēnu dienas ieguvu vēl vairāk jautājumu, nekā atbilžu, kas ir saistīti tieši ar manām personīgām vēlmēm- bērnu neiroloģija vai parastā neiroloģija, neiroloģija vai neiroķirurģija. Kopumā guvu milzīgu pozitīvu iespaidu par neiroloģiju RAKUS un patīkamas atmiņas no tās dienas. Esmu ļoti priecīga un pateicīga slimnīcai, ka apstiprināja manu ēnošanas pieteikumu, tādā veidā man parādījās iespēja izvērtēt nākotnes darba neiroloģijas sfēras perspektīvas.” (E. Kočāne, 11.b klase)

“2019.gada 13.februārī es biju Rīgas Domes Īpašuma departamentā, kur es ēnoju mākslinieku/dizaineri. Uzzināju to, ka mākslinieks/dizaineris Īpašumu departamentā darbojas kopā ar arhitektiem, tādēļ es un visi pārējie, kas bija pieteikušies uz mākslinieka/dizainera vakanci, ēnojām arhitekti Daci Baidekalni. No viņas es uzzināju, ka mākslinieks/dizaineris izdomā, kā apzīmēs un izkrāsos Rīgas renovētos bērnu dārzus un skolas, un, ka gan Mākslas Akadēmijas studenti, gan mākslinieks/dizaineris paši savām rokām krāso un zīmē uz šīm ēkām. Par arhitekta profesiju vairāk pastāstīja Austris Mailītis un Jānis Dripe. No viņiem uzzināju par arhitekta profesiju to, ka viņi ne tikai plāno kā izskatīsies ēkas, bet arī to, kā izskatīsies dārzi, parki un citas teritorijas. A.Mailītis pieminēja to, ka šīs profesijas pārstāvim galvenā īpašība, ir radošums, un to varot uztrenēt.”(B. Leiste , 11.b klase)

“Es ēnoju mūsu skolas deju skolotāju Daci Riekstiņu. Šī iespēja bija unikāla, jo varēju pavērot kā tiek strādāts ar dažāda vecuma grupām un norit galvenais darbs – gatavošanās deju skatēm. Interesantākais bija piedalīties šai procesā un es ar apbrīnu vēroju kā mazie dejotāji, dzirdot katru skolotājas vārdu, izslejas staltāk vai nostiepj pirkstgalus. Man ļoti patika šī pieredze! “( L. Liholaja , 11.b klase)

Dažas ēnu devēju atsauksmes:
“Roberts bija ļoti ieinteresēts ēnotājs. Izrādīja lielu interesi par notiekošo Saeimas Juridiskajā komisijā. Piedalījās Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzrunā skolēniem- ēnotājiem.”

“Ance Enia ar interesi vēroja, kā norit ikdienas darbs KNAB birojā, iepazīstot gan korupcijas novēršanas darba specifiku, gan uzzinot, ko ikdienā dara izmeklētāji, kā arī vēroja KNAB priekšnieka darba ikdienu. “


Bērnu attīstības un izglītības centram 20

Debesis vaļā, ir laiks zīmēt turpmāko ceļu un iebrist baltajās kupenās.
Ir laiks atlaist ikdienišķo un smelt spēku jaunam darba cēlienam.

Lai mūsu komandai veiksmīgs turpinājums!
Paldies vecākiem, kolēģiem un sadarbības partneriem!                                                                           

Laila Staļģe


Sveicam!

Sveicam Artūru Korotkiju (12.kl.) ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādē
Liels paldies ekonomikas  skolotājai I. Dunkei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē

 • Mārtiņš Daugavietis (9.kl.)- 3. vieta
 • Haralds Krišjānis Spuris (9. kl.)- 3. vieta
 • Renārs Zaicevs (10. kl.)- 3. vieta
 • Linards Edgars Skujiņš (9.kl.)- atzinība
 • Linards Smagins (11.kl.)- atzinība

Liels paldies fizikas skolotājām D. Mednei un S. Brutānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Ābecīšu svētki

2019.gada 1.februārī notika 1.klašu Ābecīšu svētki. Paldies par novadītajām atklātajām stundām 1.klašu skolotājām Ingunai Upmanei, Inārai Krivatei, Ligitai Timmermanei un Gitai Esītei – Kalniņai. Paldies par sadarbību kolēģiem Līgai Priedei, Ansim Dermakam, Laurai Pumpurei – Bebrei, Kristīnei Kaņepei, Alīnai Kovzelei, Jūlijai Dimitrijevai, Inesei Zālītei un Lailai Staļģei. Pirmklasnieku svētku dienai labi noritēt palīdzēja atbildīgais un saliedētais sākumskolas kolektīvs.
Paldies par sadarbību pirmsskolas skolotājām no 244., 154., 61., 182., 255.,”Māras”, “Dzilniņas”, „Prosum”pirmsskolas izglītības iestādēm!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē

 • Emīls Laucis (9.kl.)- 2. vieta
 • Samanta Samarska (12.kl.)-2. vieta
 • Ralfs Āsternieks (12.kl.)- 2. vieta
 • Kristers Šavalgins (11.kl.)- 2.vieta
 • Evija Šķēle (9. kl.)- 3. vieta
 • Baiba Lure (9.kl.)- 3. vieta
 • Niks Bors (9.kl.)- 3. vieta
 • Artūrs Ņikitenko (12.kl.)- 3. vieta
 • Artūrs Korotkijs (12.kl.)- 3.vieta
 • Linards Edgars Skujiņš  (9.kl.)- atzinība
 • Rolands Gerdens (9.kl.)- atzinība
 • Haralds Spuris (9.kl.)- atzinība

Liels paldies vēstures skolotājām S. Goldmanei un A. Biteniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu un Rīgas satiksmi, 29.01.2019. Rīgas 84.vidusskolā 3.klašu izglītojamajiem viena mācību stunda notika autobusā.  Bērni satikās un diskutēja ar īstiem sabiedriskā transporta kontrolieriem, Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem un “Rīgas satiksmes” autobusa vadītāju. Interaktīvā un teatrālā veidā bērniem tika izskaidrots, kādas ir pieklājības normas sabiedriskajā transportā,  kāpēc ir svarīgi validēt e-talonus, ko darīt, ja pabrauc garām savai pieturai vai ieraugi svešu somu bez saimnieka. Neizpalika jautājumi par personīgo drošību transportā, par darbībām, ja kāds svešinieks uzsāk sarunu ar dažāda veida aicinājumiem, kā pasargāt sevi no zagļiem un parūpēties par savām personīgām mantām. Nodarbības beigās bērni tika arī pie Rīgas pašvaldības policijas atstarotājiem.


Aizpagājušā nedēļas nogalē (11.01-12.01) norisinājās tradicionālais basketbola turnīrs Rūjienā. Šo ielūgumu no Rūjienas vidusskolas spēlēt šajā turnīrā izmantoja mūsu skolas zēnu un meiteņu komandas. Šis starptautiski tradicionālais mācību iestāžu turnīrs norisinājās jau 70. reizi. Šogad turnīrā piedalījās 12 zēnu komandas un 6 meiteņu komandas no dažādām Latvijas pilsētām (Valmiera, Alūksne, Aloja, Ķekava, Rīga, Smiltene, Cēsis) un Igaunijas komanda (Karksi).

Rīgas 84.vidusskolas meiteņu komanda tika izlozēta B apakšgrupā. Pirmajā turnīra dienā meitenēm bija trīs spēles pret Rūjienas vidusskolu, Valmieras Pārgaujas ģimnāziju un Alojas Ausekļa vidusskolu. Pirmajā spēlē pret Rūjienas vidusskola mūsu meitenes guva uzvaru (rezultāts 11:18) otrajā un trešajā spēlē pret Valmieras Pārgaujas ģimnāziju (rezultāts 31:11) un Alojas Ausekļa vidusskolu (rezultāts 11:4), meitenes abām komandām piekāpās, bet tas neliedza iespēju spēlēt ceturtdaļfinālā. Otrajā dienā norisinājās divas spēles pret E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju (rezultāts 10:4) un Igaunijas komandu (rezultāts 16:8). Ar neatlaidīgu cīņas sparu arī šīm komandām meitenes piekāpās kā rezultātā iegūta 4.vieta.

Zēnu komanda bija A apakšgrupā un abās dienās kopā bija 6 spēles. Pirmajā dienā zēniem veicās mazliet labāk nekā meitenēm. Pirmajā spēlē pret Rūjienas vidusskolu izcīnīja uzvaru (rezultāts 27:34), šādu neatlaidību turpināja pret Alojas Ausekļa vidusskolu, uzveicot arī to (rezultāts 13:28). Tomēr pirmās dienas pēdējā spēlē mūsu zēniem mazliet nogurums traucēja uzvarēt arī trešo spēli, tādēļ piekāpās Igaunijas komandai (Rezultāts 29:10). Otrās dienas pirmajā spēlē uzveica Valmieras Pārgaujas ģimnāziju (rezultāts 11:18). Bet otrajā spēlē piekāpās Rūjienas komandai (rezultāts 31:15). Cīņā par 3.vietu mūsējie piekāpās Valmieras 5.vidusskolai un ieņēma godpilno 4.vietu.

Lielu pārsteigumu un saviļņojumu mums sagādāja šī turnīra organizatori, kuri piešķīra mūsu zēnu komandai speciālbalvu. Šo balvu palīdzēja izcīnīt Kristiāns Kuģevics 8.c, Krists Straume 10.a, Andrejs Torsunovs 10.a, Jēkabs Vārna 10.a, Elmārs Graudiņš 10.b, Gatis Armans Tarzieris 10.b, Toms Klikičs 11.a, Andris Mileika 11.b, Kārlis Vītiņš 12.b. Pēdējā turnīra dienā tika atzīmēta turnīra jaunākā dalībniece, kas izrādījās mūsu komandas spēlētāja Viktorija Īviņa(6.c) Arī ar meiteņu komandu mēs varam lepoties, jo šis bija pirmais turnīrs, kad spēlēja mūsu meiteņu komanda Viktorija Īviņa 6.c, Kitija Dziliņa 6.d, Linda Veģe 6.d, Paula Galilejeva 8.b, Ieva Gore 8.b, Evelīna Mamaja 8.b, Katrīna Grava 12.b,  Anita Bidzāne 12.b, Karlīna Lea Zelmene 12. b. Ne tikai lielu PALDIES ir pelnījuši dalībnieki, bet arī mūsu foršās skolotājas, Dace Rimbeniece – par pacietību un drosmi savākt abus sastāvus un noorganizēt braukšanu uz turnīru līdz pat pēdējam sīkumam un Keita Straume – par uzdrīkstēšanos un mūs pieskatīšanu šī turnīra laikā. MĒS TO ĻOTI NOVERTĒJAM!!!

Mēs, šī gada 12.klašu skolnieces, kurām šis bija pirmais un pēdējais turnīrs vēlamies izteikt to, cik šīs bija neaprakstāmas sajūtas piedalīties Rūjienas organizētajā turnīrā un vēlamies pateikties vadībai par atļauju braukt uz šo turnīru. Aizbraucot uz Rūjienu pat nebijām iedomājušās, ka šis turnīrs būs tik labi noorganizēts un interesants gan dalībniekiem, gan skolotājiem, gan organizatoriem, gan skatītājiem, kuri bija kuplā skaitā. Tā bija pieredze mums visiem- attīstīt savas spēlēšanas prasmes, iegūt jaunu paziņu loku, labi pavadīt laiku ar saviem skolas biedriem un aizstāvēt savu skolas godu. Ir ļoti žēl, ka šādas iespējas vairs nebūs, bet mēs zinām un ticam, ka arī nākamos gados šajā turnīrā mūsu skolas komandas atgriezīsies mājās ar vēl veiksmīgākiem rezultātiem un vēl labākām emocijām, jo mūsu skolā mācās paši sportiskākie, paši gudrākie un paši labākie skolēni!

Liels paldies MŪSU SKOLAI – Rīgas 84.vidusskolai!


Sveicam!

Sveicam Linardu Smaginu ar iegūto atzinību Valsts bioloģijas olimpiādē

Liels paldies bioloģijas skolotājai I. Šneiderei par skolēna sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam Rīgas pilsētas 2. atklātās olimpiādes ģeogrāfijā laureātus!

 • Roberts Kukšinovs (8.kl.)- 1. vieta
 • Roberts Titovs (8.kl.)- 2. vieta
 • Emīls laucis (9.kl.)- 2. vieta
 • Haralds Spuris (9.kl.)- 3. vieta

Liels paldies ģeogrāfijas skolotājai I. Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Agate Borisova (9.kl.)- 3. vieta;
 • Agate Katrīna Bukša (8.kl.)- atzinība;
 • Paula Pahmurkina (8.kl.)- atzinība
 • Lilija Gaile (8.kl.)- atzinība

Liels paldies latviešu valodas skolotājām A. Ambotei, I. Stepenai, S. Paeglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

MMC – matemātikas konkursa 1.-9.klašu izglītojamajiem 1. kārta noslēgusies. No dažādām Latvijas skolām 50 skolēni no katras 3. – 9. klašu grupas š. g. 26. janvārī privātā vidusskolā “RIMS” klātienē varēs apliecināt savas matemātikas spējas, risinot un meklējot atbildes uz 22 testa tipa un 3 atvērta tipa uzdevumiem matemātikā.

Starp dalībniekiem ir mūsu skolas skolēni.

3. klases skolēni

 • Estere Jurjure
 • Enija Hutkova
 • Matīss Zirdziņš
 • Marko Trenmors
 • Ojārs Ruseckis

5. klases skolēni

 • Artūrs Judins
 • Rihards Krusts

6. klases skolēni

 • Mārtiņš Oleksāns
 • Alens Liepiņš

7. klases skolēni

 • Artūrs Berovskis
 • Lauris Sulainis
 • Andris Mazais

Sveicam un vēlam risināšanas prieku 2. kārtā!


Sveicam!

Sveicam Alisi Boronovsku (3.kl.) ar iegūto atzinību par radošu tēmas risinājumu Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- labdarības akcijā.

Liels paldies vizuālās mākslas skolotājai I. Kolkai par skolēnu sagatavošanu konkursam


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē

 • Linards Smagins (11.kl.)- 1. vieta
 • Krišjānis Pērkons (10.kl.)- 3. vieta
 • Andrejs Pāvils Simanovs (11. kl.)- 3. vieta
 • Evelīna Kočāne (11.kl.)-3. vieta
 • Artūrs Korotkijs (12.kl.)-3. vieta
 • Mārtiņš Priedītis (10.kl.)- atzinība
 • Viktorija Lovniece (11.kl.)- atzinība

Liels paldies bioloģijas skolotājām I. Šneiderei un I. Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē

 • Reinis Zvagūzis (11.kl.)- 2. vieta
 • Anete Saulīte (12. kl.)-  3. vieta
 • Vinsents Svensis (12.kl.)- 3. vieta

Liels paldies angļu valodas skolotājai O. Kibaļņikai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei


Sveicam!

Sveicam Rīgas 84. vidusskolas komandu “Asprāši” ar 2. vietu matemātikas komandu olimpiādē “Atvērtā Kopa”

Liels paldies skolotājai D. Orbidānei par komandas sagatavošanu olimpiādeiNāc, mācies tālmācībā!

Lasīt vairāk>>>

 


Capture


latvietis

 Par mums runā Latvijas Radio 1

Ierakstu vari noklausīties šeit >>>

Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas 84.vidusskolā Mūsdienu straujais dzīves temps, atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi, dzīvesvietas maiņa, attālums, arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību un sekmē tādu izglītības ieguves formu izmantošanu, kas palielina izglītības pieejamību, ir atvērtas, inovatīvas, elastīgas un nodrošina iespēju mācīties neatkarīgi no atrašanās vietas un apstākļiem. Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta augstākajā izglītība. Pieprasījums pēc izglītošanās tālmācībā veicina šīs izglītības ieguves formas izmantošanu arī vispārējā vidējā izglītībā un pat pamatizglītībā. Lasīt tālāk>>>